Разное

Mafkuraviy poligon: Mavzu: `Mafkuraviy poligon

09.12.1970

Mafkuraviy maydon va poligonlar / Окно в мир / Fikr.uz

Xurshid Mirzaxmedov katta o’qituvchi
Namangan davlat universiteti
 
Xalkaro  maydonda  yuz berayotgan  ijtimoiy – siyosiy  jarayonga  nazar  tashlasak,  turli siyosiy kuchlar  o`zlarining strategik  maksadlariga intilib, « erkinlik » va  « demokratiya » niqobi  ostida  faol  harakatda. Bu buzg`unchi kuchlar o`z  fa’oliyatlarini hamon ustalik, silliqlik  bilan,  bejirim  bezaklar  bilan  olib  bormokdaki,  har kanday  kishini manfur niyatlari  girdobiga  tortish  imkoniga  ega.  Bu kuchlar  o`z  niyatlari  yulida  millionlab  mablag`larni  ayayotganlari  yo`k, ular er yuzining  istagan  nuktasida,  istagan  xalqni o`zligidan  ayirish  va  o`z  ta’sir  doirasiga  olishni niyat qilib,  buning  ortidan millionlab  foyda,  daromadni  ko`zlab  ish yuritmoqdalar. Shuning uchun ham yurtboshimiz aytganlaridek hozirgi kunda mafkuraviy poligonlar yadroviy pologonlardan ko’ra ancha avflidir. Chunki yadro xavfini avvaldan payqasa bo’ladi mafkuraviy taxdidni esa ilg’ay olish ancha mushkul vazifadir.  Aynan shuning uchun ham Yer yuzining turli mintaqalari, xalqlarni ongi va qalbi turli g‘oyalarni sinash maydoniga, boshqacha aytganda mafkuraviy poligonga aylantirilmoqda. Xo‘sh, mafkuraviy poligon deganda nimani tushunamiz? Poligon-(grek. serqirra degan ma’noni bildiradi) harbiy termin ekanligiga o‘rganib qolganmiz. Odatda poligon deganda qurol-aslaha va texnikani sinash, qo‘shinlarni xarbiy tayyorgarlikdan o‘tkazish yoki xarbiy soxada mashqlar, tadqiqotlar olib borish uchun mo‘ljallangan maxsus maydon tushuniladi.
Shu nuqtai nazardan qaraganda, mafkuraviy poligonlarning xususiyatlar haqida nima deyish mumkin? Tarixga  nazar tashlaydigan bo‘lsak, o‘zga xududlarni zabt etish maqsadida ishlatiladigan urush qurollari uzluksiz takomillashib borganini  ko‘ramiz. Bu qurollar bosib olinishi kerak bo‘lgan xududlar aholisini jismonan yo‘q qilishga qaratilgan edi. Bugungi kunda esa, o‘zga hududlarni zabt etish uchun ularning aholisini yo‘qotish shart  emas. Zero, ongi va shuuri zabt etilgan, qarash va kayfiyatlari “ma’qul” yo‘nalishga o‘zgartirilgan aholi ko‘magida har qanday boylik, tabiiy resurslarga egalik qilish mumkin bo‘lib qolmoqda.
Mafkura poligonlarida sinovdan o‘tayotgan, mohiyatan g‘ayriinsoniy bo‘lgan g‘oyalarga qarshi tura olish uchun alohida mafkuraviy immunitet hosil qilish lozim. Immunitet (lat.immunitas – ozod bo‘lish, qutilish) deganda organizmning doimiy ichki muayyanligini saqlash, o‘zini turli xususiyatlarga  ega ta’sirlaridan, uni tashqi infeksiyalar kirib kelishidan himoya qilishga qodir bo‘lgan reaksiyalar majmui tushuniladi. Immunitet kishi vujudining turli infeksion kasalliklarga berilmaslik hususiyatini ham ifodalaydi. Immunitet haqidagi ana shu tasavvurdan kelib chiqib mafkuraviy immunitet haqida nima deyish mumkin?  Avvalo, insonning ko‘plab hususiyatlari tug‘ma bo‘lsa, mafkuraviy immunitetni shakllantirish, shakllantirib borish zarur. Ikkinchidan, u har bir avlod uchun o‘ziga xos hususiyatga ega bo‘ladi. Uchinchidan, immunitet tizimi shakllanadigan mafkuraviy daxlsizlikni ta’minlash mumkin.
Mafkuraviy poligonlar kurashi. Poligon — (grek. serqirra). Mafkuraviy poligon deb, odamlarning qalbi va ongini egallashga qaratilgan g‘oya yoki mafkurani mablag‘, ham zamonaviy texnik vositalar bilan kuchlantirib, moddiy va ma’naviy tashviqot qurollarini ishga solib, dunyodagi axborot va fikr oqimini o‘z foydasi yo‘lida boshqarib turadigan g‘oyaviy markazga aytiladi.
Prezidentimiz I.A.Karimov ta’kidlaganidek, «Bugungi kunda odamzod ma’lum bir davlatlar va siyosiy kuchlarning manfaatlarigagina xizmat qiladigan, olis — yaqin manbalardan tarqaladigan, turli ma’no-mazmundagi mafkuraviy kuchlarning ta’sirini doimiy sezib yashamoqda». Shuning uchun ham bugungi kunda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham kuchli.
Chunki ularning ta’siri radio, televidenie, gazeta-jurnal, Internet; umuman, hamma axborot tarmoqlari orqali kirib kelmoqda. Ular odamlarni uyda ham, ko‘chada ham, ishda ham tinch qo‘ymasligi mumkin.
Yadro poligonida tayyorlangan qurol faqat muayyan hududni vayron qiladi, ammo mafkuraviy poligonlardan turli axborotlar, badiiy asarlar, o‘yinchoqlar, kundalik ehtiyoj mollari shaklida tarqalayotgan vositalar esa insonlarning qalbi va ongini egallashga qaratilgandir.
Hozirgi kunda bizning turmush tarzimizga, ruhiyatimizga nisbatan qilinayotgan ma`naviy-ma`rifiy hurujlarning usullari tobora noziklashib borayapti. Zararli g`oyalar turli kinofilmlar, televedenie ko`rsatuvlari va radio eshittirishlari shaklida, gazeta-juurnallar, internet tarmog`i va boshqa yo`nalishlarda uzluksiz ravishda tiqishtirilib, bizning milliy tushunchalarimizni barbod etishga, mafkuraviy immunitetimizni susaytirishga, yoshlarimizni durugaylashtirishga muntazam harakatlari sezilib turibdi. Bugungi kunda inson qalbini egallash uchun butun dunyoda  to`xtovsiz kurash ketayapti. Bu zararli g`oyalarga qarshi xalqimizning or-nomusi, diniy va dunyoviy e`tiqodi, ma`naviy qadriyati, mafkuraviy immunitet vazifasini o`tashi zarur.
Alohida bir odamning ruhiyati jamoa ruhiyatiga teng emas, albatta. eng qizig`i shundaki, jamoa ruhiyatida ongsizlik darajasi balandroq. Ommaviy taassurotda Ommaviy Axborot Vositalari tomonidan aytilgan gaplarga birdan ishonish, vahimaga tushish, salbiy informatsiyaga ko`proq berilish kayfiyatlari ancha kuchli. Buni Karl Yung «jamoaviy ongsizlik» deb ta`riflagan va bugungi kunda ushbu psixologik kategoriyani topib, uni isbotlab berilgani Yungning buyuk kashfiyoti deb hisoblanadi. Karl Yung ta`limotining ahamiyati shundaki, mazkur «jamoaviy ongsizlik» holatining jamiyatda paydo bo`lishi mafkuraviy immunitetni shakllantirish ishiga salbiy ta`sir qiladi.
   Yurtboshimizning «Bugungi kunda g`oyani taqiq bilan, ma`muriy chorlar bilan yengib bo`lmaydi. G`oyaga qarshi faqat g`oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi ma`rifat bilan bahsga kirishish, olishishi mumkin», degan fikrlari bugungi kunda har bir vatandoshimiz uchun dasturulamal bo`lishi kerak. 
Yaqinda «Internet» sahifalari amerikalik siyosatshunos olim Patrik B’yukenenning «Smert Zapada» nomli kitobi paydo bo`ldi. e`tiborga molik jihat shuki, katta hajmdagi bir kitobning so`z boshisidayoq, muallif yaxlit bir millatlar va xalqlar taqdiriga aloqador bo`lgan voqealarni, G`arbning «taqdiri»ni jamiyat ma`naviyatidagi inqirozlarga, jumladan, oila va nikoh, tug`ilish va aholining tabiiy o`sishi borasidagi inqirozlar tahliliga bag`ishlagan. Ming taassuf va afsus bilan u «Yevropa «amerikacha» madaniyatni qabul qilib, bugun uning hayot tarziga singib ketganligiga qarshilik ko`rsatishga qodir emasligini e`tirof etadi. B’yukenenning fikricha,  sanoati va yuqori texnologiyalari rivoj topgan jamiyatda odamlarning birdan boyib ketish, to`kin hayotga erishishga bo`lgan egoistik intilishi ularning asl qadriyatlarga, jumladan, oila va nikohga, yoshlar tarbiyasiga bo`lgan munosabatlarida keskin inqirozni keltirib chiqardi. Bu holatni u gedonistik psixologiyaning asosi deb baholab,  uning oqibati jamiyatda qator ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarayotganligini ochiq e`tirof etadi.
Hozirgi kunda bizning turmush tarzimizga, ruhiyatimizga nisbatan qilinayotgan ma`naviy-ma`rifiy hurujlarning usullari tobora noziklashib borayapti. Zararli g`oyalar turli kinofilmlar, televedenie ko`rsatuvlari va radio eshittirishlari shaklida, gazeta-juurnallar, internet tarmog`i va boshqa yo`nalishlarda uzluksiz ravishda tiqishtirilib, bizning milliy tushunchalarimizni barbod etishga, mafkuraviy immunitetimizni susaytirishga, yoshlarimizni durugaylashtirishga muntazam harakatlari sezilib turibdi. Bugungi kunda inson qalbini egallash uchun butun dunyoda  to`xtovsiz kurash ketayapti. Bu zararli g`oyalarga qarshi xalqimizning or-nomusi, diniy va dunyoviy e`tiqodi, ma`naviy qadriyati, mafkuraviy immunitet vazifasini o`tashi zarur.
Alohida bir odamning ruhiyati jamoa ruhiyatiga teng emas, albatta. eng qizig`i shundaki, jamoa ruhiyatida ongsizlik darajasi balandroq. Ommaviy taassurotda Ommaviy Axborot Vositalari tomonidan aytilgan gaplarga birdan ishonish, vahimaga tushish, salbiy informatsiyaga ko`proq berilish kayfiyatlari ancha kuchli. Buni Karl Yung «jamoaviy ongsizlik» deb ta`riflagan va bugungi kunda ushbu psixologik kategoriyani topib, uni isbotlab berilgani Yungning buyuk kashfiyoti deb hisoblanadi. Karl Yung ta`limotining ahamiyati shundaki, mazkur «jamoaviy ongsizlik» holatining jamiyatda paydo bo`lishi mafkuraviy immunitetni shakllantirish ishiga salbiy ta`sir qiladi.
  Yurtboshimizning «Bugungi kunda g`oyani taqiq bilan, ma`muriy chorlar bilan yengib bo`lmaydi. G`oyaga qarshi faqat g`oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi ma`rifat bilan bahsga kirishish, olishishi mumkin», degan fikrlari bugungi kunda har bir vatandoshimiz uchun dasturulamal bo`lishi kerak. (I. A. Karimov, Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin. T: O`zbekiston, 1998 yil10-bet)
Yaqinda «Internet» sahifalari amerikalik siyosatshunos olim Patrik B’yukenenning «Smert Zapada» nomli kitobi paydo bo`ldi. e`tiborga molik jihat shuki, katta hajmdagi bir kitobning so`z boshisidayoq, muallif yaxlit bir millatlar va xalqlar taqdiriga aloqador bo`lgan voqealarni, G`arbning «taqdiri»ni jamiyat ma`naviyatidagi inqirozlarga, jumladan, oila va nikoh, tug`ilish va aholining tabiiy o`sishi borasidagi inqirozlar tahliliga bag`ishlagan. Ming taassuf va afsus bilan u «Yevropa «amerikacha» madaniyatni qabul qilib, bugun uning hayot tarziga singib ketganligiga qarshilik ko`rsatishga qodir emasligini e`tirof etadi. B’yukenenning fikricha,  sanoati va yuqori texnologiyalari rivoj topgan jamiyatda odamlarning birdan boyib ketish, to`kin hayotga erishishga bo`lgan egoistik intilishi ularning asl qadriyatlarga, jumladan, oila va nikohga, yoshlar tarbiyasiga bo`lgan munosabatlarida keskin inqirozni keltirib chiqardi. Bu holatni u gedonistik psixologiyaning asosi deb baholab,  uning oqibati jamiyatda qator ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarayotganligini ochiq e`tirof etadi.
 

Bugungi dunyodagi g`oyaviy-mafkuraviy jarayonlarining yo`nalishlari

Наманган вилояти Учқўрғон тумани 29-умумий ўрта таълим мактаби тарих фани ўқитувчиси Маткаримова Мухаббат нинг

Бугунги дунёдаги ғоявий — мафкуравий

жараёнларнинг йўналишлари мавзусида тайёрлаган маърузаси

Бугунги дунёдаги ғоявий — мафкуравий

жараёнларнинг йўналишлари

ПРОГРЕССИВ

РЕАКЦИОН

Тинчлик, барқарорлик ва тараққиёт

Уруш, қуролланиш, терроризм ва экстремизм

Миллатлараро тотувлик ва

диний бағрикенглик

Ирқчилик, миллатчилик,

диний ақидапарастлик

Инсон эркинлиги ва шахс камолоти

Тоталитаризм, мустабидлик

ғояси асосидаги фаолиятлар

Умуминсоний қадриятлар

устуворлиги

Эгоизм, маҳаллийчилик, тор

манфаатлар устуворлиги

Ҳозирги давр-дунёда ғоявий қарама-қаршиликлар мураккаб тус

олган, мафкура полигонлари ядро полигонларидан ҳам

кучлироқ бўлиб бораётган даврдир.

Мафкуравий полигонлар кураши. Полигон — (грек. серқирра). Мафкуравий полигон деб, одамларнинг қалби ва онгини эгаллашга қаратилган ғоя ёки мафкурани маблағ, ҳам замонавий техник воситалар билан кучлантириб, моддий ва маънавий ташвиқот қуролларини ишга солиб, дунёдаги ахборот ва фикр оқимини ўз фойдаси йўлида бошқариб турадиган ғоявий марказга айтилади.

Биринчи Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек, «Бугунги кунда одамзод маълум бир давлатлар ва сиёсий кучларнинг манфаатларигагина хизмат қиладиган, олис — яқин манбалардан тарқаладиган, турли маъно-мазмундаги мафкуравий кучларнинг таъсирини доимий сезиб яшамоқда». Шунинг учун ҳам бугунги кунда мафкура полигонлари ядро полигонларидан ҳам кучли.

Ўзбекистоннинг б иринчи Президенти Ислом Каримов 2008 йил 3 апрелда Бухарестда НАТО (Евроатлантика ҳамкорлик кенгаши) саммитида иштирок этиб, 30 йилдан буён ҳозиргача давом этиб келаётган Афғонистон можароси юзасидан қуйидаги фикрни илгари сурди. Афғонистонда ўз ечимини кутиб турган ижтимоий-сиёсий масалаларни ҳал этиш лозим:

1) Оддий халқнинг эҳтиёжларини қондириш.

2) Аҳоли бандлиги (иш билан таъминлаш).

3) Ҳокимиятнинг вертикал бошқаруви ва нуфузини мустаҳкамлаш.

4) Афғон халқининг халқаро каолиция кучларига нисбатан ишончини қозониш йўлини кўриш зарур.

5) Халқаро ҳокимият имкониятлари ҳисобидан ёрдам ва кўмак ажратиш.

6) Диний, миллий, маданий қадриятлари ва урф-одатларини ҳурмат қилиш.

7) “6+2” мулоқот гуруҳини “6+3” мулоқот гуруҳига айлантириш, яъни унга НАТО ваколатхонасининг иштирокини таъмин этмоқ лозим.

Глобаллашувнинг ижобий натижалари — ХХ асрдаги замонавий илм-фан ютуқлари одамлар тасаввурини кескин ўзгартириб юборди. Республикамиз интеллектуал салоҳияти ХХ1 асрга келиб жаҳондаги кўпгина ривож-ланаётган мамлакатлардан илгарилаб кетди. Олимларимиз буюк боболаримиз-нинг ўзлаштириб, тарихий меросимизни чуқур ўрганиб, долзарб муаммоларни тадқиқ қилишга дадил киришиб, ўз меҳнатлари билан Республикамиз ижтимоий-иқтисоидий ривожига ҳисса қўшмоқдалар.

Глобаллашувнинг салбий оқибатларига албатта ўз вақтида кураш олиб бориш лозим. Ёшларда дунёдаги мафкуравий манзарасини ва глобаллашув жа-раёнларини теран англаш ва бу борада зарур кўникмалар ҳосил қилиб бормоқ лозим. Бунинг учун биз юқорида баён этганимиздек, ислом экстремизми ва ақидапарастлигига кескин кураш олиб бормоқ учун сиёсий, ҳуқуқий, маънавий билимларимизни чуқурлаштиришимиз лозим. Диний экстремизм ва ақидапарастликнинг келтириб чиқараётган сабабларини ўрганмоқ керак.

1) Биринчи сабаби — мустамлакачилик ва янги мустамлакачилик, буюк давлатчилик шовинизми.

2) Халқаро муносабатларда мусулмонларга қарши зўровонлик, мусулмон давлатларининг Ғарб мамлакатларидан кучайиб кетмаслигига эришиш нияти, «парчалаб ташла ва ҳукмронлик қил» деган кўп синалган сиёсатни давом эттириш.

3) Учинчи сабаб — иқтисодий камситишлар, калондимоғлик. Бошқа маданият, бошқа цивилизациянинг, хусусан, кўп асрлик илдизларига эга Шарқ фалсафасининг бир қисми бўлган ислом цивилизациясининг фазилатларини, умуман, исломнинг ўзини яхши билмаслик, тушунмаслик ҳоллари каби сабабларни ҳам кўрсатиб ўтиш мумкин.

Марказлашган Осиё минтақасидаги

мафкуравий жараёнлар

Салбийтаъсир кўрсатувчи

мафкуравий таҳдидлар

Ислом халифалиги

байроғи остида

мусулмон

халқларини

янги империяга

бирлаштиришга

интилишлар

Ахлоқсизлик

ғояларини

ёйиб,

халқни

маънавий

Жиҳатдан

бузишга

интилишлар

Ёш

мустақил

давлатларни

собиқ

иттифоққа

бирлаштириш

ғояси

Тарихимизни,

миллий

Қадриятларимиз

ва диннинг

моҳиятини

сохталаштиришга

уринишлар

Турли мафкуравий воситалар орқали

минтақавий ва давлатлараро можароларни

келтириб чиқаришга қаратилган ҳаракатлар

Farg‘onada harbiylar tomonidan qilingan ixtirolar namoyish etildi – Gazeta.uz

Foto: Мудофаа вазирлиги

«Farg‘ona» poligonida ixtirochilik, ratsionalizatorlik va innovatsion g‘oyalar ko‘rgazmasi o‘tkazildi.

19 aprel 2019, 10:56   Jamiyat  

«Farg‘ona» poligonida Sharqiy harbiy okrugi tasarrufidagi harbiy qism va muassasalari o‘rtasida ixtirochilik, ratsionalizatorlik va innovatsion g‘oyalar ko‘rgazmasi o‘tkazildi. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar berdi.

Jangovar tayyorgarlik, jangovar ta’minot, texnik ta’minot, reketa artilleriya qurol-aslahalari hamda tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar kabi beshta yo‘nalish bo‘yicha o‘tkazilgan ko‘rgazmani harbiy okrug qo‘shinlari qo‘mondonligi, Farg‘ona «Temurbeklar maktabi», Farg‘ona davlat universiteti harbiy kafedra talabalari va Mudofaaga ko‘maklashuvchi «Vatanparvar» tashkiloti tinglovchilari bevosita kuzatib bordi.

Ko‘rgazma davomida harbiy xizmatchilar tomonidan kashf etilgan harbiy texnikalar va qurol-aslahalarning taktik-texnik xususiyatlarini yanada takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin bo‘lgan qurilmalar, ixtirolar namoyish etildi, foydalanishda qulaylik yaratuvchi, jangovar va ma’naviy-ma’rifiy tayyorgarlik mashg‘ulotlarini o‘tkazishda yangi innovatsion texnologiyalar va uskunlarni qo‘llash bo‘yicha taklif va tavsiyalar berildi.

90 dan ortiq ratsionalizatorlik g‘oyalari namoyish etilgan ko‘rgazma davomida ishtirokchilar hali hech yerda qo‘llanilmagan ilg‘or texnikalar bilan tanishdi. Kichik serjant U.Mathalilov tomonidan yaratilgan va poligon uchun xizmat qiladigan og‘ir sharoitlarda nishonlarni ko‘tarib tushirish elektron moslamasi ko‘pchilikning diqqat markazida bo‘ldi.

Shuningdek, leytenant I.Hamidullayevning maketda o‘q otish mashqini yangicha usulda simulyatsiya qilish moslamasi, shartnoma bo‘yicha harbiy xizmatchi oddiy askar K.Amirovning BTR-70 texnikasida tashqi kuchlar tomonidan ehtimoliy yong‘in sodir etilganida, texnika ichidan tashqariga chiqmay turib yong‘inni o‘chirish moslamasi ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otdi.

Mayor S.Ochilov taqdim etgan dala sharoitida axloqiy-ruhiy ta’minotni shakllantirishga xizmat qiladigan avtonom avtojamlanmaning loyihasi ham yig‘ilganlarga ma’qul bo‘ldi.

G‘oliblar Sharqiy harbiy okrug qo‘shinlari qo‘mondoni polkovnik Lutfullo Buzrukov tomonidan diplom va esadalik sovg‘alari bilan taqdirlandi.

5 ta yo‘nalish bo‘yicha g‘oliblar keyingi bosqichga yo‘l oldi, ularning g‘oyalarini amaliyotda qo‘shinlarda qo‘llash bo‘yicha takliflar kiritiladi.

Telegram kanalga a’zo bo’ling

Мавзу: `Мафкуравый полигон

Мавзу: `Мафкуравий полигон.

 • Reja:
 • «Мафкуравий полигон» тушунчасини биринчи марта ким шархлаб берган?
 • Мафкуравий полигон деб нимага айтилади?
 • Мафкуравый полигонзащитный ядро ​​полигонларидан qanday farqi bor?
 • «Бугунги замонда мафкура полигонлари ядро ​​полигонларидан ветчина ко’прок кучга ега. Бу масаланинг кишини доймо огох бо’лишга ундовчи томони шундаки, агар харбий, иктисодий, сиесий тазыик бо’лса, буни сезиш, ко’риш, олдини олиш мамкин, аммо мафкуравий тазыикати йетгайн тэзэз илтэс qiyin ».
 • И.А. Каримов.
 • Одатда ядро ​​полигонлари максфий булиб, уларга янги квватдаги ядровый куроллар синовдан отказилади. Ядровый куроллар ма’лум бир худудни йо’к килиши мамкин. Мафкуравий куроллар чегара билмайди.

Savol:

 • Tushuncha deganda nimani tushunasiz?

Явоб:

 • Тушунча деб нарса-ходисанинг анг мухим xususiyatlarini o’zida mujassamlashtirgan umumiy tasvvurga aytiladi.

Savol:

 • Tamoyil deganda nimani tushunasiz?

Явоб:

 • Тамойил арабча со’з бо’либ, бир нарсага мойиллик, бир тарафга караб йоналиш ма’ноларини англатади.

Савол:

 • Миллий истиклол г’ояси ва ма’навият асослари фани нимани о’ргатади?

Явоб:

 • Миллий истиклол гояси ва ма’навият асослари фани ксалкимизнинг урф-одатлари, ан’аналари, миллий ва умумбашарий кадриятларда, одамнинг ‘онгазидга-у-тафаккуртлар, одамнинг’ онгазидга-у-тафаккурган to’g’ri yo’lni tanlab, ogoh bo’lib yashashga o’rgatadi.

Savol:

 • Milliy so’ziga qanday ta’rif bergan bo’lar edingiz?

Явоб:

 • Миллий дэгани факат бир миллатга емас, балки миллатидан кат’ий назар бутун бир худудда, я’ни ягона мамлакатда яшайотганксалкка тегишли бо’лган нарсаларди.

Savol:

 • Manfaat tushunchasiga izoh bering?

Явоб:

 • Манфаат деганда максадга мувофик болган, талаб ва эхтийоджларга джавоб берадиган нарса –ходиса, хатти-характерат йоки фаолият тушунилади.

Savol

 • G’oyalarning o’ziga xos tomonlarini ayting?

Явоб:

 • Г’оялар уюштириш, сафарбар етиш, я’ни ольга бошлаш, характер манбайи боллиш каби сюсусиятларга ега бо’либ бунёткор ва бузгумунч бо’лишкин.

Savol:

 • Bunyodkor g’oya deganda nimani tushunasiz?

Явоб:

 • Insonning qalbi va ongida yaratuvchilik salohiyatini uyg’otib, o’z xalqi, Vatani va insoniyatga foydali ishlar qilishga safarbar etaoyadirkoya bunyodin.

Савол:

Явоб:

 • Вайронкор г’оя деб инсон калбига салбий интилишларни уйг’отиб, эзгу тушунчаларни сокталаштириб, улардан йовуз максадлар йоядтилага уриндадигана фоядьядигана фоядиган.

Savol:

Javob:

 • Mafkura arabcha so’z bo’lib, fikrlash degan ma’noni bildiradi. Мафкура –о’заро муштарак г’оялар, тушунча ва тамойларнинг бир бутун холга келиши, одамнинг калби ва онгини егаллашга каратилган характератдир.


Do’stlaringiz bilan baham:

Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunca va tamoyillar

Кириш.

Бугун «Миллий истиклол г’ояси: асосий тушунча ва тамойиллар» деб номланган янги-мустакиллик фанини о’рганишга бел богладингиз. Демак бу фаннинг ма’но мазмунини, максад ва вазифаларини аник тасаввур этиш, унинг кандай пайдо бо’лганини билиб олиш ахамиятга эга. Чунки мазкур фаннинг вуджудга келиши мамлакатимизнинг тариксий мустакилликка эришиши ва бу йолда олиб борилган курашлар, джонбозликлар халкимизнинг янги джамият куриш, комилинсонни тарбиялаш йоча’салидаги сайдаги.

1991 йил 1-сентябрдан этиборан Узбекистон тариксида янги давр бошланди. Бу-Миллий истиклол даври. Худди шу кундан этиборан, дунё харитасида янги озод ва мустакил давлат пайдо бо’лди. Бевосита мустакилликнинг назарий, сиёсий ва ма’навий асослари билан чамбарчас бог’лик болган «миллий истиклол г’ояси: асосий тушунча ва тамойлар» фани хам тариксий иджтимоий зарурият мевасидир.

Биринчи галда «Миллий истиклол г’ояси» иборасига диккатингизни джалб этмокчимиз.Озодлик, мустакиллик, эркинлик со’злари билан ма’нодош «истиклол» со’зи нима учун «милли» тушунчаси билан биргаликда «миллий истиклол» тарзида колланилади? Шуни билингки, озодлик биринчи навбатда, асрлар давомида мустамлака ва истибдод асоратида эзилган халкимиз озодлигидир. Хурруят –она халкимизнинг хуррияти, эркинлик хам шу халкники дэганидир. «Миллий истиклол», Юртобошимиз И.А. Каримов табири билан айтганда, «буюк немат». У миллатимизга том манода инсонийлик хак хукукни кайтариб берди, карамлик, каллик, хаксизлик, тобелик ва мустамлака занджиридан халос килди.O’zbekiston mutlaqo erkin va daxlsiz davlat sifatida bashriyat oyilasidan qat’iy o’rin oldi. Буларнинг бари-иистиклол шарофатидан. Ана шунинг учун бизнес о’з озодлигимизни «миллий истиклолимиз» деб атаймиз. Уни кадрлашга, асраб – авайлашга, джисму жонимиз билан химоя килишга тайёрмиз.

Siz bu fanni o’rganishga kirishar ekansiz, ona vatanimiz va xalqimiz tarixi, uning asrlar davomida turli g’animlarning asoratiga qarshi olib borgan qahramonona kurashi, tupborrog’imizda tug’irloz-ekansiz-ekansiz -fan, san’at va adabiyot namoyonadlari tarixini chuqur o’rganishingiz kerak bo’ladi.bBularni bilmay turib istiqlolning taqdirimizda tugan mavqeyini tom ma’noda anglash mumkin emas.

«Миллий истиклолг’ояси: асосий тушунча ва тамойиллари» фаннинг назарий-методолог джихатлари Президент И.Каримов томонидан асослаб берилган. Бу-мустакиллик фани, тарикс, фальсафа, адабиёт ва бошка иджтимоий-сиёсий фанлар билан мазмун-мохияти йакслит о’заро уйг’ун фан.

Мазкур фанни окитиш джарайони хар биримиздан катта билим ва малака, джахоннинг мафкуравий манзарасидан огохлик; коп миллатли мамлакатимизда яшайотган халкларнинг тариши, милли урф-одат ва ан’аналарига этиром билан муносабатда болиш; миллий истиклол г’оясини талкин этишда холислик, баг’рикенглик, комиллик, инсоф ва адолат мезонларига кат’ий амал килмокни такозо этади.Хадисалрда айтилганидек, ким о’зига раво ко’рганни о’з шериги, ко’шниси, таниш-билишига равоко’рмаса, хакики комиллик касб эта олмайди. Миллий истиклол г’ояси, анг аввало, инсонпарварлик, одамийлик, мехр-мухаббат илмидир.

Бир со’з билан айтганда, бу фан сог’лом ва баркамол авлодни вояга йетказиш борасида джамиятимиз олдида турган олиджаноб вазифалар асосида шаклланган, о’з юртига этикодли, сог’лом таракхида гуняшъялъяршаларшан йылоксайларшылар фандир.

Demak, bu fanning ta’lim tizimiga joriy etilib, o’qitilayotgani bir namunasidir. Чунки бу фан сизни хайотга тайёрлашга, тафаккурингизни кенгайтиришда, Ватанни этикод билан севиб, объединяющий мустакиллиги ва таракиёти йо’лида фидойи булиб яшаш ко’никамаларини о’ринадарини эгаллашда му.

Серкуйош малакатимиз о’з мустакиллигига эришгач халкимиз онгини эркин фукаролик джамияти, хукукий демократик давлат барпо этишга йо’налтириш учун одамларимиз ма’навиятини юксалтириш лозим.Худди шу максадда мустакил тараккиёт низомларин то’ла то’кис акс эттирадиган, туб манфаатларимизга хос ва мос милли г’ойа зарурлиги айон бо’лди.

«ГЬОЯ» ВА «МАФКУРА» ТУШУНЧАЛАРИНИНГ

МОХИЯТИ ВА МАЗМУНИ.

Reja:

1. Г’оя хакида ма’лумот.

2.G’oyaning mohiyati.

3.Mafkura haqida tushuncha ва uning mohiyati.

G’oya nima? Inson o’zining aql-zakovati, qalbi, tili va tafakkuri, bir so’z bilan aytganda, barcha ma’naviy va jismoniy imkoniyatlari bilan tabiatning eng buyuk mo’jizasi hisobianadi.

У-сезувчи, фикрловчи, онгли, мукаммал мавджудот сифатида вокеликни идрок этиш джарайонида калбида турли хис-туйгулар, тафаккурида хилма-шил фикр, караш ва г’ояларни яратади. Шу ма’нода, хис-туйгу ва сезгилар, о’й, фикр ва г’ойа тафаккур мевасидир. Lekin tafakkurda tug’ilgan har qanday fikr yoki qarash, mulohaza yoki nuqtai nazar ham g’oya bo’lolmaydi. Eng salmoqli, muayyan maqsadga qaratilgan ва ijtimoiy ahamiyatga molik fikrlargina g’oya bo’lishi mumkin.

G’oyaning muqobili, ya’hi ma’nodoshi ‘ideya, mafkuraning muqobili esa

идеологиядыр.»Идея» ва «идеология» тушунчалари ко’прок Европа халкларида qo’llaniladi. Идея юнон тилидаги идея so’zidan olingan bo’lib, tushuncha yoxud fikr ma’nosini anglatadi. Ideologiya ham ana shu so’zdan yasalgan va u (идея — g’oya, tushuncha, логотипы — ta ‘limot) g’oy alar to’ g’risidagi ta ‘limotni bildiradi hamda quyidagi ma’nolarda ishlatiladi: биринчидан, г’ояларнинг мохият-мазмуни, шакланиши, ахамияти то’г’рисидаги билимларни ифодалайди ва илминнинг мустакил сохаси хисобианади; иккинчидан, муайан гояни амалга ошириш, максадга йетиш усуллари, воситалари, омиллари тизимини англатади.

Гоя бир гуру инсонларни, йоки джамиятни о’зига джалб этиб, уюштириб, сафарбар килиб, иджтимоий куч — воситага айланади. Fikr esa, voqelikka oddiy munosabatni ifoda etadi. Масалан, «Инсон йоки, умуман, халк озод бо’лмасдан, бакстга эришолмайди» деган фикр г’оявий квватга эга бо’лган фикрдир. Чунки, у барча инсонлар ва джамият хайотининг ма’но-мазмунини ташкил этувчи муайян хакикатни ифодалайди. Shuning uchun u barcha odamlarmng tili va dinidan qat’i nazar, uyushishi va o’z ozodli-gini himoya etishi uchun kuchli birlashtiruvchi vosita bo’lib xizmat qiladi.
Гоян фальсафий талкини


G’oya-voqelik va hayot ta’sirida vujudga keladigan, uni aks ettirish asosida shakllanadigan dunyoni bilishning o ‘ziga xos shakllaridan biridir. G’oya — shaxs, jamiyat, guruh, частично a va boshqularning muayyan maqsadlarini ifodalovchi, ularni birlashtiruvchi va pirovard maqsadlarga safarbar etuvchi ijtimoiy.


Дунёни билишнинг

муайян боскичи ва

о ‘зига хос шаклиХаотий ва

Ильмий Далиларга

asoslanlshG oyaning

намён болиш

xususiyatlariМуайян

максад сари

safarbar etishiНазария ва

амалиот билан

bog’liqligi


Бирон-бир карашни ифодалашиМуайян

мафкура учун

asos bo’lishi

G’oya, o’z mohiyatiga ko’ra, ijtimoiy ‘xususiyatga ega.Odatda, g’oya dastlab bir shaxsnmg ongida shakllanadi , so ng , ijtimoiy dol187 dol187 dol188 dol188 dol187 dol187 dol188 dol187 dol187 dol188 dol188 dol188 dol188 dol188 dol188 dol188 , xalqlar , millatlar orasiga yoyiladi . Fikr bilan g’oyaning farqini ifoda etgan ushbu fikrdan kelib chiqib aytadigan bo’lsak, g’oya oddiy munosabat ifodasi bo’lish bosqichidan butun bir xalqni, butaniun bir jamiyatni va’chiomachos ahtiza butun olgacil йолини босиб о’тиши мамкин.
G’oya ijtimoiy fikr sifatida shakllanadi. G’oya-muayyan tarzda namoyon bo’ladi. Гоя — бирон-бир максадни ифодалайди. Гоя-амалий характератга ундайди. G’oya muayyan mafkuraning asosi .

Масалан, до’стлик, биродарлик, тинчлик ватенглик г’оялари бугунги кунда бутун мсониятни, минтакавий цивилизацияларни бирлаштирувчи ва бахамджихат бо’либ харакатга ундовчи г’ойалар хисобан.Холбуки, англ. Кадимги rivoyatlarga asoslanib fikr yuritadigan bo ‘lsak, yer yuzidagi birinchi inson Odam Ato o’z farzandlariga, bolalarim, do’st-birodar bo’linglar, tinch-totuv yashanglar, deya oda payasihat qilgan ‘мерзавец, панд-насихат дараджасида эди.

Мустакил хайотга кадам ко’йайотган янги авлод джамиятда мавджуд г’ойалар та’сирида тарбияланади, муайян карашлар ва г’ояларни о’з этикодига сингдиради, о’з навбатида, эткадиа йанги г’ойларъ.

Шу-боис г’оя муайян иджтимоий зарурат туфайли муайян макон ва замонда пайдо бойади, я’ни фикр боскичидан г’ойя боскичига-муайян иджтимоий вазифаларни баджаришни о кшулишад-мударни баджаришни, макшалишад-мударни баджаришни, макшалишад-мудур дараджасига котарилади. Ана шу ма’нода айтганда, г’оя такомиллашиш сюсусияти ва квватига эга бо’лган фикрдир.

Fikr anglangan haqiqatdan tug’iladi. Ya’ni biror narsaning aslida nima ekanini bilmasdan turib, u haqida fikr bildirolmaysiz.Masalan, sutning oq ekani, chorvadan olinishi, iste’molga yaroqliligi — umuman, u to’g’risida bor haqiqatni bilmagan odam bu ne’mat to’g’risida aniq фикр билдиролмайди.

G’oya esa haqiqatning namoyon bo’lish va rivojlanish qonuniyatlarini anglashdan tug’iladi. Масалан, yaxshilik, ezgulik, farovonlik insonga baxt-saodat keltirishini anglab jetmasalar, ajdodlarimiz uni asrlar mobaynida hayotning ma’no-mazmuni deb bilmas edilar. Ёки милли мустакилликдан

toptalgan haq-huquq va ozodlikni qaytarib berish tushunchasi anglanmasa, uning uchun hech kim kurashmas edi.

G’oya insonlar qalbi va ongini egallab, jamiyat rivojiga ta’sir etadi. Джамиятнинг иджтимоий этийоджи, максад-муддао ва манфаатлари о’згариши билан о’зинин муайян дзезиба кути ва квватини хам йо’котиши мамкин. Масалан, отган асрнинг 90-йиллари босида собик СССР худудидаги республикалар мустакиллик сари собиткадамлик билан интила бошлагач, дунйодаги энг айовсиз мафкура — КПСС рахбарларинг этифочхалдай хамгачрлык мустакаринг хэтифочхалдай хахмагашни мустакаринг хэтифочхалдакарин хэтифокхалдакари мустакаринг..

Г’оялар шилма-шильдир.Улар онг меваси шакллида борликни, турмушни, уларнинг конуниятларини о’рганиш, кашф этиш, о’злаштириш, билиш ва англаш джарайонида вуджудга. Бинобарин, voqelikni, hayotni, uning qonuniyatlarini o’rganish, kashf etish, o’zlashtirish, bilish va anglash bilan shug’ullanuvchi barcha ijtimoiy tafakkur shakllari — ilm-fan, axi dinos, falsabiya, sans-fan, axi dinos, falsabiya, ва хукук каби сохалар муайян бир гояга таянади ва улар асосида ривожланади. Shu ma’noda aytish mumkinki, ijtimoiy tafakkurning barcha shakllari o ‘zi tayanadigan g’oyaga ega. Чунончи, диний гоялар, илмий гоялар, фальсафий гоялар, бадий гйоялар, иджтимоий-сиёсий гоялар, миллий гоялар, умуминсоний г’оялар шулар джумласид.

Haqiqat ва uning mohiyatini har kim har xil tushunishi mumkin. Масалан, бир йошлигидан йашшиликка йо’г’рилган умуминсоний ма’рифат асосида тарбийа ко’ради ва хамма нарсага ма’рифат, акл-идрок, йашшилик билан карашга харакат калади.

Boshqa birov esa, aksincha, jaholatga berilgani uchun hech narsani to’g’ri qabul etolmaydi. Shuning uchun ezgulik, ma’naviyat va haqiqat qonuniyatlarini to’g’ri yoki noto’g’ri tushunish, anglashga qarab, g’oyalar bunyodkorlik yoki vayronkorlik, ezgulik yoki’linoadiovarlik.

Bundan uch ming yil burun bashariyat hayotiga yaxshilikdan ilk darak bo’lib kelgan va ayni bizning ajdodlarimiz tafakkuri mahsuli bo’lmish jahonshumul «Авесто» китоби́р, эдзгуа́йс гу́йу́й, китоби́н, эдзгуйас гу́йу́й, китоби́н, эдз’гуас гу́й.Айни мана шу гозал учлик хали инсоният тонготарийок хайотнинг асосий конуниятлари бо’лгани юкоридаги фикрларимизнинг далилидир.

Бус-бутун йашшилик г’оялари билан суг’орилган «Авесто» китоби ва шунга о’шшаш тариксий меросимиз хам бунёдкор, эзгу г’оялар хайотда нечог’ли мухим рол о’йнашини яна бир карра. Бу г’ояларнинг башарият томонидан якдиллик билан кабул qilinishining асосий сабаби хам ана шу умуминсоний эзгулик, бунёдкор г’оялар эканига хеч чандай шубха йок.Mangulikka daxldor bunday tarixiy meroslarning siri ana shunda.

Do’stlik, hamjihatlik, farovonlik, ozodlik kabi ezgu g’oyalar bunyodkor g’oyalardir. Фашизм, большевизм, шовинизм, майда миллатчилик, экстремизм ва террчилик каби йовузлик г’оялари вайронкор г’оялардир. Президентимиз Ислом Каримов бунёдкор ва вайронкор г’оялар о’ртасидаги кураш диалектикасини шундай та’рифлаб берган: «Mening nazarimda, odamning qalbida ikkitaAfsus bilan ta’kidlashimiz lozim: tarix tajribasi shundan dalolat beradiki, inson tabiatidagi insoniylikdan ko’ra vahshiylik, ur-yiylikdan ko’ra vahshiylik, ur-yi’12batti 90 yikatriy 90, yiqiqit 90, yiqit 90, инстинктив 90, yiqiqit 90, инстинктивы 90, yiqit 90, 90, yiqit 90, инстинктивы 90, yiqit-90 osonroq «.

Agar Prezidentimizning fikrlariga diqqat bilan e’tibor qaratsangiz, azaliy bir haqiqat yaqqol oshkor bo’ladi. «Инсон табиатида инсонийиликдан ко’ра вахшийлик, ур-йикит инстинктлари, я’ни хатти-характератларини ко’зг’атиб юбориши осонрок».Бугун аччик болса-да тан олишимиз керак. Телевизор экранлари оркали намойиш этилайотган дунйонинг турли минтакалиридаги джангу джадаллар, урхо-урхолар, тизгинсиз, бебошвок йиг’ин-сиг’инлардаги вахшийлик, зо’равонликлар исбо Йондирилайотган автолар, куйдирилган джасадларни сазойи килиш, на сиёсатга, на мансаб-мартабага да’воси бо’лмаган оддий оддий одамлар яшайдиган турар-джой биноляринговый портлатилиши, йохуд со’нги пайтбус пайдо аватарки, йоксуд со’нгги пайтбус джохуд со’нгги пайтбус джоудо бо’нги пайтбус джоудо бо’нги пайтбус. zlarini portlatib yuborib, qanchadan-qancha beginohling qonini to’kayotganlari-chi?

Xulosa qilib aytganda g’oya deb, dunyodagi voqea-hodisalar va hayot ta ‘sirida inson tafakkurida shakllanadigan, muayyan mazmunga Iriboshi, bango Ibochir, bango Ikorshi ega этадиган, инсонлар ва халкларни уюштриб, муайян максадлар сари бошлайдиган иджтимоий фикрга айтилади.

Mafkura haqida ma’lumot. G’oya anglangan maqsad va haqiqatni o’zida aks ettiruvchi fikr bo’lsa, mafkura ana shu maqsad va haqiqatning anglangan shakliga mos bolgan g’oyalar, fikrlar va ularni amalga oshirlubish usyul. Shuning uchun bu tizim asosida mafkura tarkibidagi bosh va asosiy g’oyalarni amalga oshirish jarayonida tug’iladigan savollarga javob berish mumkin bo’ladi. Muayyan g’oya muayyan mafkuraga asos bo’lib, uni shakllantirishi mumkin, mafkura esa o’z tizimi tayanadigan maqsad va g’oyalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Muayyan xalqning o’z oldiga qo’ygan maqsadiga erishish yoilari va vositalari tizimi uning milliy mafkurasi asosini tashkil etadi.

Prezidentimiz Ислам Каримов mafkuraning xalqni Xalq, millatni Миллат etish borasidagi ahamiyatini ta’kidlab, shunday yozadi: «Odamlarning мина yillar davomida shakllangan dunyoqarashi ва mentalitetiga asoslangan, Айни vaqtda, шу Xalq, шу millatning kelajagini ко’злаган ва унинг дунйодаги орнини аник-равшан белгилаб беришга ​​ хизмат каладиган, кечаги ва эртанги куни о’ртасида о’зига хос 90’129128’клишо мафкураси деб биламан «.

Эркин демократик джамият барпо этишни бош максад килиб олган ва тараккиёти иджтимой хамкорликка асосланган давлатлардаги халкларнинг миллий мафкураси одамларни ана шу эзгу максирлаштирадлида.

O’zbekiston xalqining milliy istiqlol mafkurasi ham jamiyatimizni yanada jipslashtirishga, Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligini o’ylab, sog’lom e’tiqod y’vod va dunilanqat va dunilanqat va dunilanqat va dunyoqat va.

Кишилик тариши мафкуралар, о’з ма’но-мохиятига ко’ра, фальсафий дунийий, диний ва бошка г’ойа ва та’лимотлар асосида шакламшини корсатади.Mafkuramng falsafiy asoslari falsafa ilmi xulosalariga tayanadi. Европа xalqlarining har biri Uyg’onish davri hamda o’rta asrlarda o’z davlatchiligini tiklash jarayonida milliy-falsafiy ta’limotlar asosida o’ziga xos mafkurasini yaratgani buning yaqqol dalilidir.

Mafkuraning dunyoviy ildizlari deganda, ma’nfiy taraqqiyotga xos siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlar tizimi tushuniladi. Ма’лумки, бугунги кунда дуний джамият асосини конун устуворлиги, сиёсий плюрализм, миллатлараро тотувлик, динлараро баг’рикенглик каби умуме’тироф этилган г’оялар ташкил этади.Bunday jamiyatda inson huquqlari ва erkinliklari qonuniy asosda kafolatlanadi.

Mafkuraning diniy ildizlari deganda, uning diniy qadriyatlardan oziqlangan g’oyaviy-ruhiy asoslari tushuniladi. Масалан, xitoy xalqlari миллий мафкураси хисобланган, uning e’tiqodi va dunyoqarashi asoslarim belgilab bergan Konfutsiy va Lao-szi ta’limotlari diniy qarashlarga asoslangan. Бу та’лимотлар коп асрлар мобайнида Xitoy xalqining миллий мафкураси бо’либ келган.

Юртимизда карийб бир ярим мин йилдан буон яшаб келайотган ислом дини ва унинг та’лимоти хам узок замонлар араб, турк ва форс империалари йохуд халифаликнинг мафкуравий хайот тарзи бо’лган.Эзгулик, окибат, илм-ма’рифат, инсонийлик каби умуминсоний г’ояларга асосланган ислом дини о’з тариксий йо’лида йирик сивилизацияларни яратди, дунйо илм-фанини бир неча асргаомаллигарилатган. Дунйонинг тенг ярмини ишг’ол килган Амир Темур салтанати, Хиндистонда инглиз мустамлакасига кадар хукм сурган бобурийлар империяси, бу сальтантинг пойтакти бо’лмиш Самарканд хамда Буксоро, Шива ва Урганч фан каби илмриван кабаи илманиваниАбу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мусо Ксоразмий, Имом Фсмоил аль-Буксори, Имом Джоруллох Замаксшарий, Имом Бурхониддин Марг’иноми каби юзлаб ма’рифат куйошлари хам Исломнинг хайотбахидлишан илманинг хайотбахидлишан илманинг хайотбахидлишан илманинг хайотбахидлишан илманинг хайотбахидлишан ил.

Qaysi xalqning миллий мафкураси бир-бирини бойитиб борувчи илмий ва фальсафий, дуневий ва диний, азалий ва замонавий манбаларга асосланса, у тараккиет бобида илгарилаб бораверади.

Ilmiy kashfiyotlar mafkura rivojiga kattata’sir o’tkazadi.Бугунги кунда замонавий фан ютуклари, джумладан, космонавтика сохасидаги оламшумул янгиликлар, клонлаштириш, инсоннинг ген-насл харитасини аниклаш каби буюк кашфийотлар одамлар тасаввуради кешин оскин шубундир тасавворрайни кешин оскин. Компьютерлар, уяли телефонлар, интернет тизими хам ана сюнга хизмат qiladi.

Лекин илм-фан ва маданият борасидаги ютуклардан окилона фойдаланиш учун хам соглом г’ойя, сог’лом мафкура керак. Акс холда, илм-фан ютукларини ното’г’ри койлаш окибатида Ксиросима, Нагасаки, Чернобил фоджиалари, бугунги оммавий кирг’ин куроллари, экологик халокатлар, ма’навий танацзулга о’хшашашад мумумбашарийан йа-хшашаш умумбашарийан.

Demak, mafkura o’zining bosh va asosiy g’oyalari hamda tamoyillariga tayanib, muayyan ijtimoiy guruh yoki qallamning, milal yoki davlatjas ehtimoy mahilaris , davlatjas ehtidaris 9018, mahiladi 9018 oshirish, e ‘tiqod va dunyoqarash asoslarini shakllaniirishnirtg usul va vositalari tizimidir.

ГЬЯ ВА МАФКУРАНИНГ ТАРИКСИЙ ШАКЛЛАРИ

R e j a:

1.Г’оя ва мафкуранинг тариксий шакллари.

2.Бунёдкор ва вайронкор г’оялар

Гоя ва мафкуранинг тариксий шакллари. Kishihk tarixidan yaxshi ma’lumki, dastlab odamlarning ishonch-e tiqodi tabiatni ilohiylashtirish asosida shakllangan. Shuning uchun eng qadimgi mafkuralar haqida gap ketganda, avvalo, odamlar jamoa bo’lib, urug’larga bolinib yashagan ibtidoiy davrlarni eslash lozim. Chunki odamlarning jamoa bo’lib, ya’ni, birlashib yashashi ularning muayyan mafkura asosida uyushganidan, tabiat o’zgarishlariga birgalikda javob izlaganidan dalolat beradi.Bunda ular yashaydigan hududning o’ziga xos iqlimi, tabiat dunyosi, shart-sharoiti muhim ahamiyatkasb etgan. Insonning hali texnika rivojlanmagan vaqtidagi hayot tarzi, moddiy ta’minoti ko’proq tabiat hodisalariga bog’liq bolgani uchun har bir qabila tevarak-atrofidagi borliqni o’zining моддий-ма’вишанди холд, каджан-ма’ваджан эйджан эджан джи-ма’джан эйджан эйджан, Shu tariqa tabiat hodisalari o’rtasidagi bog’liqlikni aks ettiradigan afsona ва rivoyatlar paydo bolgan. Масалан, англ кадимги даврларда нуру, зиё, бахор, йоз, фаровонлик, йашшилик ва эзгулик рамзи сифатида тасаввур этилган бо’лса, киш, айоз коронгулик, зулмат, йомонлик ва вайронкофорлик тимсуртилда.

Afsona ва rivoyatlar tasavvurlarga asoslangan bunday qarashlarni biz mifologik (mif afsona ma’nosini bildiradi) деб атаймиз. Сусусан, тотемизм, анимизм, фетишизм каби ибтидой динлар ана шу асосда шаклланган. Улар джоннинг абадийлиги, табиатдаги нарса ва ходисаларнинг илохий квватга эга экани то’г ‘ризидаги шилма-шил г’ ойа ва содда карашларни ифода этган.

Гоявий этикодларнинг шакллари


Плюрализм

Монизм

Фетишизм


Анимизм

Дуализм

Идеализм


Атеизм

Тотемизм

Материализм


Muayyan G’oyaga ishonch, uni mutlaqlashtirish

шакллари


Масалан, тотемизм — хайвон ва о’симликларга сиг’иниш асосидаги диний та’лимот.Bu so’z Shimoliy Amerikada yashaydigan Ojiba qabilasi tilidan olingan. Тотемизм одамзотнинг муайян о’симлик ва хайвон `учрайди. Масалан, хиндлар сигирга, австралияликлар кенгуруга, кирг’излар ок буг’уга бакст келтирувчи хайвон деб карайди. Bizning ajdodlarimiz esa humo qushini ulug’laganlar. Shuning uchun davlatimiz gerbida humo qushi tasviri tushirilgan.
Масалан, тотемизм — hayvon va o’simliklarga sig’inish asosidagi diniy ta’limot. Bu so’z Shimoliy Amerikada yashaydigan Ojiba qabilasi tilidan olingan.Тотемизм одамзотнинг муайян о’симлик ва хайвон турларига кариндошлиги борлигини англатади. Bunday xususiyatlar ayrim xalqlar hayotida bugungi kungacha uchraydi. Масалан, хиндлар сигирга, австралияликлар кенгуруга, кирг’излар ок буг’уга бакст келтирувчи хайвон деб карайди. Bizning ajdodlarimiz esa humo qushini ulug’laganlar. Shuning uchun davlatimiz gerbida humo qushi tasviri tushirilgan.

Yuqorida aytganimizdek, ibtidoiy odamlar hamma narsaning joni bor, ular sezadi, fikrlaydi deb o’laganlar.Улар яхшилик келтирсин, йомонлик келтирмасин деб турли шил маросимлар отказиб, дуоляр о’киганлар. Анимизм (лотинча анима –рух дэгани) –хар бир нарсанинг джони бор деб этикод qilishga ундовчи ана шундай карашлар асосида шаклланган.

Фетишизм (франсуза фетиче — но, санам, опухоль дегани) джонсиз нарсаларга сиг’инишга да’ват этувчи этикод. Унинг мазмунига ко’ра, байумлар ва уларга хос хусусиятлар инсонларни муродга-максадига йетказиши, одамларннг хайотига бирон бир тарзда та’сир этиши, бу та’сир го иджобий, гох салбий бо’лиши мумкин.Тараккиёт натиджаси о’ларок тариксинин кейинги даврларида милли асосдаги индуизм, иудаизм, конфуцийлик сингари диний тизимлар шаклланган.

Hindistonliklarning ko’pxudolikka asoslangan dini bo’lib, unda uchta xudo asosiy deb tan olinadi.

Iudaizm -yahudiylik dini bo’lib, unga ko’proq shu millat vakillari e’tiqod qiladi.

Конфуцийлик — хитой файласуфи Конфуций томонидан яратилган та лимузин.

Yaponlarning milliy dini esa sintoizmdir.

Yer yuzining ma’lum mintaqasida paydo bo’lgan diniy qarashlarning asosida o’sha tabiiy makonning xususiyatlari, odamlarning yashash tarzi namoyon bo’ladi. Масалан, Одам Ато ва Момо Хавонинг яралиши xususidagi rivoyat dunyoning qariyb barcha dinlarida mazmunan deyarli бир xil, боеприпасы shakl nuqtai nazaridan farq qiladi. Масалан, шимолий минтакаларда яратилган риватларда Одам Ато ва Момо Хаво, джанубий минтакада «тупрокдан яралган» илк Ота ва Онамиздан фаргланади. Банга о’хшаш мисолларни иуда ко’плаб келтиришимиз мамкин.

Dinlarning deyarli barchasida ko’plab milliy an’analar, xalqning turmush tarzi ham mujassamlashgan. Улар муайян даврларда давлат дини ва мафкураси бо’либ хизмат qilgan. Джумладан, конфуцийлик бир неча асрлар мобайнида Xitoy xalqining дини ва давлат мафкураси бо’либ келган.

Xuddi shuningdek, ijtimoiy zaruriyat taqozosiga ko’ra, falsafiy g’oyalar ham muayyan tizimni shakllantirib, odamlarning e’tiqodi va dunyoqarashiga aylanadi. Оламнинг яралиши, мавджудлик хоссалари, униинг асосини ташкил этувчи бирламчи нарсанинг мохияти каби масалаларга турлиха йондашиш натиясида монизм, дуализм, плюрализм, идеализм, ва материализм сингари окимлар вуджан.

Монизм — оламнинг асоси битта деб тушунтиради.

Dualizm — olam xudo tomonidan yaratilgan, lekin uning rivojlanishi o’zining moddiy xususiyatlariga ham bog’liq deb ta’lim beradi.

Плюрализм — олам ко ‘p narsalarning birikishi natijasida vujudga kelganini yoqlaydi.

Idealizm -olam va odamning yaralishi, dunyoning yashashi va rivojlanish qonuniyatlari, borliq hamda yo’qlik masalalarida ruhiy va ilohiylik tamoyillarini ustuvor deb biladi, ularashtirad mutlaq.

Материализм — олам ва одамни илохий куч яратмаган, улар модданинг rivojlanib borishi natijasida paydo bo’lgan, deb o’rgatadi.

Бундан ташкари, дунёда шовинизм, космополитизм ва нигилизм каби мафкуралар хам бор.

Шовинизм — муайян шакс, давлат йоки миллатни бошка шакс, давлат йоки миллатдан устун ко’йишга ундайди.

Космополитизм — ко’прок ватансизликни йоглайдиган, миллий кадрият ва ан’аналарни тан олмайдиган караш ва яшаш тарзидир.

Нигилизм — ко’прок ба’зи ма’навий мезонларни тан олмасликка, уларнинг айримларини рад этишга ундайдиган та’лимот.

Yuqoridagi falsafiy oqimlarga doimo ham мафкура шакл лари сифатида каралмайди. Патроны гохида уларга асосланган та’лимотлар пайдо бо’лади ва бу та’лимотларда муайян г ‘оянин мутлаклаштирилиши турли мафкуравий хатоларга сабаб бо’лиши хам мумкин. Ана шу сабабдан бу окимларнинг мазмун — мохиятини билиб ко’ыган макул.

Ba’zi mafkuralar, muayyan ijtimoiy shart-sharoit taqozosiga ko’ra, davlat mafkurasiga aylanadi.Айримлари давр о’тиши билан о’зинин мавкеини йо’котса-да, умумбашарий кадриятлар манбай сифатида тариксий ахамиятга егабояди.

Турли-туман мафкуралар о’ртасидаги бахс-мунозарага сабаб болувчи йоки уларни уйг’унлаштирувчи г’оялар хам кадим замонлардан буон мавджуд ва бу джарайон инсониятнинг тафаккур тафаккур тафаккурсмо rivojiga. Шунингдек, бир-бирига мутлако карама-карши болган гоявий тизим ва мафкуралар тортишуви хам узок таришга ​​эга. Бунга илохий куч, я’ни ксудони бутунлай рад этувчи атеизм -дахрийлик билан ксудо ва илохийликни мутлаклаштирувчи тейзм — худоджо’йлик о’ртасида азалий бахс-мунозара йоркин мисол бо’ла олл.Бу ан’анавий тортишув, шунчалик ллм-фан тараккиётига карамай, бугунги кунда хам муайян дараджада давом этмокда.

Fransiyada imperator Napoleon shaxsiga sig’inish natijasida pay do bo’lgan shovinizm g’oyalari XIX asrning 30-yilIarida keng tarqalgan. Keyinchalik у бир xalqni boshqasidan afzal deb biladigan zararli oqimga aylangan. «Буюк миллатчилик шовинизми», «буюк давлатчилик шовинизми», «иркий шовмизм» каби тушунчалар айнан шунинг натиджасида пайдо бо’лган.

Бунёдкор ва вайронкор гоялар. Ko’hna tarix tajribalari, bugungi taraqqiyot saboqlaridan ayon bo’lmoqdaki, dunyodagi q’oya va mafkuralar qanday shaklda bo’lmasin, ular avvalo inson qalbidagi ikki tuyg’u-chlushikunya. Xullas , g’oyaviy nuqtai nazardan olganda, insoniyat tarixi xilma-xil g ‘oya va mafkuralurnnig vujudga kelostiishi vujudga kelostiishi vujudga kelostiishi biloshi18 biloshi18, biloshi18 biloshi18 biloshi 18, biloshi jarayondir. Бу джараонда турли г’оялар максад ва вазифалари, кимнинг манфаатларини ифода этишига караб бир-биридан фарк калади.

Ayrim davlatlarning zo’ravonlik vasvasasiga berilib, o’z ehtiyojlarini boshqa xalqlar hisobiga qondirish istagi talonchilik va bosqinchilik, Buyuk davlatchilik va tajovuzkor filashstremizartiika, ya tajovuzkor’ehtiyojlarini. Ular butun insoniyatga ko’plab kulfat keltirib, uning taraqqiyotini orqaga surgan.

Ezgu maqsad-muddaolarga xizmat qiladigan mafkuralarga bunyodkor g’oyalar asos bo’ladi.Vayronkor g’oyalar asosida shakllangan mafkuralar esa xalqlar va davlatlarni tanazzulga boshlaydi, insonni asoratga soladi, hayotni qabohatga aylantiradi.

Шу манода, юксак г’оялар одамларни олиджаноб максадлар сари йетаклайди. Гояси йетук, этикоди бутун, кадриятлари юкшак инсонгина мардлик намуналарини корсата олади.

Джахон тариксидан, джумладан xalqimizning o’tmishidan ham, qaysi sohada bo’lmasin, mardlik va jasorat ko’rsatish uchun insonga ulug’vor g’oya madad ekaniga ko’plab misollar topiladi.

Bashariyat beparvolikka berilib, uning bunyodkorlik intilishlari susaygan paytda yovuz va buzg’unchi mafkuralar jozibali shiorlarni niqob qilib,


Do’stlaringiz bilan baham:

Mafkura — Vikipediya

Mafkura (араб. — фикрлар маджмуи) — муайан иджтимоий гурух, катлам, далари ифаршкат, джамиянзалар, катлам, миллатаришкалар, джамиянфалар ошириш тизими. Unda manfaatlari ifodalanayotgan guruh va qatlamlarning oʻtmishi, bugungi kuni va istiqboli oʻz ifodasini topadi.M. har qanday jamiyat hayotida zarur. Инсоният тариксида турли-туман Мафкуралар болган. Turli xalqlar ва ijtimoiy kuchlarning gʻoyaviy rahnamolari, mutafakkir va arboblari oʻzlarining manfaat va maqsadlaridan kelib chiqib mafkuraviy taʼlimot va dasturlar ishlab chiqqanlar. Хар гандай Мафкуравий джамиятда янги пайдо бо’лган иджтимоийсиесий кучларнинг талаб-эхтийоджлари, максадларини ифода этувчи янги г`оявий тизим си-фатида вуджудга келади вайзайнджайдайаиади оаджиангидагади о-йангидайагаи о-йанди-йангидайага, ку-йанди сингазиф асосан, ку-в-йа-ди-келади сингазиф асосан ахолининг турли гурухларини бирлаштириш; козланган максад ва ниятларга эришиш учун одамларни сафарбар этиш; уларни маʼнавирухий рагъбатлантириш; ахолини, айникса, йош авлодни гоявий тарбиялаш ва мафкуравий иммунитетни шакллантириш; бошка мафкуравий ва гъявий таʼсирлардан химоя килиш ва шахрик.М. муайян фальсафий, диний таʼлимотлар асосида яратилади, маʼлум илмий карашлар, акслокий тамойларга тайанади. М. о’з мохияти ва таʼсир кучига ко’ра, джамиятни бирлаштириши йоки уни бир-бирига карама-карши тарафларга бо’либ юбориши, давлатнинг джахондаги обро’ ва мавкини ошириши йокуаккулыши йокал тушириши йокал тушириши, хуйцзириши йокал тушириши. Юксак максадлар, бунёдкор г`ояларга асосланган М. иджтимоийиктисодий тараккиётга туртки бо’лади, маʼнавиятни юксалтиради, инсонларни улугъвор ишларга сафарбар этади.Озодлик, эркинлик, мустакиллик, тинчлик, хамкорлик г`оялари асосида шаклланган, эзгу максадларга хизмат qiladigan М. бунёдкорлик хусуси-ятига эга бо’лади. Хукмронлик, мустабидлик, тайовузкор, боскинчик, экстремистик, акидапарастлик г`оялари асосида шаклланган, миллат ва ха-лкдарни асоратга соладиган М. вайронкорлик хусусиятига эгадир.

М.нинг диный, дуновый, миллий, сиёсий ва бошка ко`ринишлари бор. Aksari-yat rivojlangan mamlakatlar xalqdari erkinlik, adolat, qonun, inson huquqlari, millatlararo hamjihatlik, diniy bagʻrikenglik kabi gʻoyalarga asoslangan M.ga tayanmoqda. Яна г. Миллий мафкура.

 • Каримов И.А., Узбекистон: миллий истиклол, иктисод, сиёсат, мафкура, 1-й., Т., 1996;
 • Баркамол авлод орзуси, Т., 1999.

Хиём Назаров. [1]

 1. ↑ OʻzME. Биринчи джилд. Тошкент, 2000-й год

«Узбекистон республикаси олий ва орта таалим вазирлиги наманган давлат университети филология факультети»

О’ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА

O’RTA TA’LIM VAZIRLIGI

НАМАНГАНСКИЙ ДАВЛАТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
О’ЗБЕК ТИЛИ ЙО’НАЛИШИ

401-GURUH TALABASI

ИБРОХИМОВА MAMLAKATXONNING

« Миллий г’оя: асосий тушунча ва тамойиллар» фанидан тайёрлаганТопширди: М.Иброхимова

Кабул кылды: Х.Мирзаахмедов

Наманган — 2015

Аннотация
Ушбу реферат мафкуравий иммунитет тушунчаси, мафкуравий профилактика — мафкуравий иммунитетни шакллантирувчи асосий омил, мафкуравий иммунитет тизимининг асосий унсурларидан иборат.

МАВЗУ: МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТ: ТУШУНЧАСИ, МАЗМУН-МОХИЯТИ, ШАКЛАНЫШ УСЛУБ ВА ВОСИТАЛАРИ
Reja:


 1. КИРИШ.

 1. ASOSIY QISM:

 1. Мафкуравий иммунитет тушунчаси.

 2. Мафкуравий профилактика — мафкуравий иммунитетни шакллантирувчи асосий омил.

 3. Мафкуравий иммунитет тизимининг асосий унсурлари.

 1. XULOSA.

 1. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI.

КИРИШ

Инсон хайотида хам, джамият тараккиетида хам г’оялар мухим о’рин тутади.Шу манода, инсоният тариши г’оялар тариксидир.

Xo’sh, g’oya nima, nega unga bu qadar katta e’tibor va ahamiyat beriladi? Ма’лумки, хар кандай миллат ва халк, хар кандай иджтимойй тузум ва давлат муайан бир тамойилла ва кадриятлар асосида хайот кечиради хамда о’з манфаатлари, максад-муддаолари, орзу-интилишларини ха-ракади.

Г’ойя деб, инсон тафаккур ида вуджудга келадиган, иджтимой характерга эга бо’лган, рухиятга кучли та’сир о’тказиб, джамият ва одамларни характератга келтирадиган, уларни максад-муджудй’далйвэд-муджадйалдао сарай.Бинобарин, улар хайотдаги малум бир мафкурага таянади.

Хар кандей назария йоки та’лимот бир тизимга солинган г’оялар маджмуйдан иборат бо’лади. Дунёкарашнинг негизини ва муайян ишонч-этикоднинг асосини хам г’оя ташкил этади. Одамлар, иджтимоий синф ва катламларнинг, миллат ва давлатларнинг манфаатлари ва максадлари хам г’ояларда ифода этилади.

O’z oldiga qo’ygan maqsadi, qanday jamiyat qurmoqchi ekani, bunga qanday yo’llar va vositalar bilan erishmoqchi bo’layotgani xaqidagi g’oyalar tizimi har bir milat, xalq ya maosişkilining millat, xalq ya maosiškil

Мафкура — муайан иджтимоий гурух ва катламиннинг, миллат йоки давлатнинг этийоджларини, максад ва интилишларини, иджтимоий-манавий тамойилларини ифода этадиган г’оялар, уларни амалга ошириш ваулари.

Гоянин инсон хайотидаги орни ва ахамияти иуда мухим фальсафий масаладир. Инсон ози г’ояларни яратади, улардан куч-квват олади.о’зи яратган г’оялар инсоннинг онги ва шурини, тафаккури ва этикодини эгаллаб, унинг сохибига айланади.

Юксак г’оялар одамларни олиджаноб максадлар сари йетаклайди.Г’ояси йетук, этикоди бутун, кадриятлари юкшак инсонгина мардлик намуналарини ко’рсата олади.

Хар бир халкнинг тарикси шу халкдан йетишиб чиккан байюк сиимолар, мард кахрамонлар ва фидойи инсонлар тарикси асосида битилади. Халкимизнинг Широк ва То’марис, Спитамен ва Муканна, Темур Малик ва Джалолиддин Мангуберди, Амир Темур ва Бобур Мирзо каби мард фарзандлари — буюк г’оя сохибларидир.

Мин йиллар о’ца хам, буюк адждодларимизнинг матонати ва кахрамонлиги халкнинг хотирасидан очмайди.Чунки улар юксак г’оялар — Ватан озодлиги, эль-юрт бакст-саодати, илм-у урфон rivoji yo’lida jon fido qilganlar. Ахмад Яссавий 60 йилдан зиёд умрини йер остида о’казганида хам, Наджмиддин Кубро мо’гул боскинчиларига карши джанг qilganda хам улуг’вор г’оялар уларга сабр-бардош ва матонат ато этган. Джордано Бруно джисму джонини эгаллаган буюк г’оя туфайли гулхан алангасида хам о’з этикодидан каайтмаган, Насимий, товонидан со’йсалар хам, ишки илохий деб джон берган.

Джахон тариксидан, джумладан халкимизнинг о’тмишидан хам, кайси сохада бо’лмасин, мардлик ва джасорат ко’рсатиш учун инсонга альбатта улуг’вор г’оя керак эканига ко’плаб мисоллар топилади.

Muayyan bir g’oya dastlab biron-bir shaxsning ongida paydo bo’ladi. Айни пайтда у йуксак иджтимоий мазмунга эга болгани, джамиятнинг тараккиет йо’лидаги эзгу интилишларини акш эттиргани буис умуминсоний хакикатга айланади.

Джахон таджрибасига назар ташласак, бутун дунйо тараккиётига улькан та’сир ко’рсатган назарий та’лимот ва мафкураларни йаратиш учун инсоният тариксинин турли даврларида зкан акл-тахдакизкабана тэсизурьан тэзэдэзэбэн тэзэдэзэбэ тээдэзэбэ.Сукрот ва Платон, Конфуций ва Зардошт, Алишер Навои ва Максатма Ганди каби буюук мутафаккирлар фаолияти бунинг йаккол тасдиг’идир.

Уларнинг хар бири о’з даврида о’зи мансуб халкни бирлаштирадиган улкан ахамиятга молик г’ояларни яратганлар. Бу г’ояларга таяниб бунёдкорлик йо’лида, эзгу максадларга эришиш учун гормай-толмай мехнат килганлар. Бу борада инсониятга «о’зини англамок буюук саодат» эканлигини англатган сукрот ветчина, «халкни яккалам кильдим», дейя коникиш хисини туйган навоий хам, Хиндистон ва Покистон озодлиги йо’лига хамшанхамарини бугундайги ню’лига умрини бугун улуг ‘инсонлардир.

Tarix tajribasi shundan dalolat beradiki, dunyoda iqqi kuch — bunyodkorlik va buzgunchilik g’oyalari hamisha o’zaro kurashadi. Бунёдкор г’оя инсонни улуг’лайди, объединяя рухига канот баксишлайди. Сохибкирон Амир Темурнинг пароканда юртни бирлаштириш, марказлашган давлат барпо этиш, мамлакатни обод килиш борасидаги ибратли фаолиятига ана шундай эзгу г’оялар асос бо’лган.

Buzg’unchi g’oya va mafkuralar esa xalqlar boshiga so’ngsiz kulfatlar keltiradi. Банга олис ва якин тариксдан ко’плаб мисоллар келтириш мамкин.Орта асрлардаги салиб юришлари, диний фанатизм ва атеизм, фашизм ва большевизмга асос бо’лган гайриинсоний г’оялар шулар джумласидандир.

Toki dunyoda taraqqiyotga intilish, bunyodkorlik hissi bor ekan, jamiyatda ilg’or g’oyalar tug’ilaveradi. Buzg’unchi g’oyalarning vujudga kelishiga esa vayronkor intilishlar sabab bo’ladi. Шундай экан, уларга карши курашга тайёр туриш, я’ни доимо хушйор ва огох бо’либ яшамок хайотнинг асосий зарурати бо’либ колаверади.

Миллий г’оя ва мафкура о’зида гуманизм талабларини, халкнинг ирода ва интилишларини акс эттирган такдирда джамиятни бирлаштириб, объединяя салохият ва имкониятларни то’ла юзага чикаришда бэкийос омил.

Masalan, XX asrda dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan yaponcha taraqqiyot modelini olaylik. Япон миллий мафкураси «миллий давлатчилик тизими» (кокутай), «фукаролик бурчи», «япон рухи», «тадбиркорлик», «умуммиллийлик», «фидойилик», «ватанпарварлик», «джаматернацага», «патерналізо» kabi g’oya va tushunchalar ushbu mamlakatning bugungi kunda erishgan yuksak natijalarga poydevor bo’ldi.

Г’оявий заифлик ва мафкуравий бэкарорлик эса миллатнинг птицамлиги, давлатнинг кудратига путур йетказади, объединение тараккиетини оркага суриб юборади.Масалан, Chingizxon bosqini, chor istilosi davrlarida ayrim hukmdorlarning xalqni birlashtirib kurashga safarbar etmagani o’lkamizning qaramlik changaliga tushib kolishiga sabab bo’lgan.

Инсоният тариши шилма-шил г’ойя ва мафкураларнинг вуджудга келиши, амалиёти, бир-бири билан муносабатидан иборат узлуксиз джараондир. Бу джараонда турли г’оялар у йоки бу кучларга ксизмат килиши, о’зига ишонган кишиларни гандай максадлар томон йетаклашига караб бир-биридан фаркланади. Ezgu maqsadlarga xizmat qiladigan mafkuralarga bunyodkor g’oyalar asos bo’lsa, vayronkor g’oyalarga tayangan mafkuralar xalqlar va davlatlarni tanazzulga butaklaydi, odamlar uchun son-sanoqselradulfatat. 1 Бу еса, о’з навбатида, г’оявий джарайонлар тариксини о’рганиш, улар замиридаги мазмун-мохиятни билиб олишни заруриятга айлантиради.

1. МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТ ТУШУНЧАСЫ

Мустакилликни мустахкамлашнинг мухим шартларидан бири бу г’оявий тарбияни кучайтиришдан иборат. Бу борада кишларимида йот ва зарарли г’ояларга карши курашиш учун мафкуравий иммунитетни шакллантириш зарур. Альбатта, мафкуравий иммунитетни шакллантириш кишилар онгида бир шил г’ояни зо’р бериб тикиштириш эмас, балки одамларда ок-корани аджратиш, зарарли г’ояларга карши хушйор ваакдусбиаший бо.1999 ил 16 февраля, 2004 йил мартидаги Бухоро ва Тошкент, шахрида 2005 йил 13 мая Андижан шахарларида содир этилган террчилик вокеаларидан то’г’ри ксулоса чикариш керак. Хар бир давлат, jamiyatning qudrati uning ichki xavfsizligi ва barqarorligiga tayanadi. Яни джамият, миллат о’з г’оясида мустахкам турса, иккиланмаса, хар кандай душман ко’ллаши мамкин болган г’оявий тахдидлардан ко’ркмаса, бундай миллатни йенгиш мамкин емас. Аксинча, джамият ичида г’оявий парокандалик, боллинишлар бо’льса душманларга, уларнинг йот мафкураларига йо’л очиб беради.Бундай миллатни йенгиш, мустамлака килиш осон кечади.

Demak, barqarorlik va xavfsizlik — jamiyatning ongligiga, anglangan to’g’ri tushuncha va bilimlarga faol amal qilishiga, fikriy, g’oyaviy birligiga, bular esa xavfsizlik ma’rifatiga tayanadi. Шу боисдан хам хар бир узбекистонлик миллатидан, динидан, туг’илган джойдан, касбу йошидан кат’ий назар ватан посбони бо’лиши лозим. Мамлакатимизнинг хавфсизлиги учун анг биринчи кафолат — узбекистонликларнинг миллий истиклол г’ояси атрофида джипслигидир.Миллий истиклол г’оясинин асосий бош г’ояси ва максади: озод ва обод ватан, эркин ва фаровон хайот барпо этишдир.

Миллий истиклол г’ояси о’зинин асосий г’оялари: 1) Ватан равнаки; 2) юрта тинчлиги; 3) халк фаровонлиги; 4) комил инсон; 5) ижтимоий хамкорлик; 6) миллатлараро тотувлик; 7) диний баг’рикенгликка таянар экан, ана шу г’ояларга карши каратилган хатти-характератлар ташки ва ички тахдидларнинг олдини олади. Tashqi tahdidlar — O’zbekistonning davlat chegarasidan tashqaridan kirib keluvchi, ichki tahdidlar esa O’zbekiston davlati, mamlakatning ichidan chiqayotgan tahdidlardir.Биз коп асрлар ана шу ички тахдидлар туфайли мустамлакаликда яшаб келдик 2 .

Ички тахдидлар — о’з Ватанига, ватандошига, ватандошларига зарар йетказишга каратилган г’оя, хатти-характератлардир.

Ана шу тахдидлар канча кенг таркалса, мамлакат г’оявий бирлигига шунча коп зарар йетказади, пароканда килади, хамджихатлик болмайди. Г’оявий бирлиги мо’рт миллатнинг давлат хавфсизлиги ветчина мо’рт бо’лади.

Ички ва ташки тахдидлар асосан г’оявий бо’шлик туфайли содир бо’лади.Демак, гоявый бо’шлик нима? G’oyaviy bo’shliq — deb , eski hukmron mafkura halokatga uchrab, u bilan bog’liq tushunchalarning qadrsizlanishi, bugungi hayot, o’tmish va kchaelajakadrijakka daxatur va kachaelajakadrijakka daxatur калби ва онгида вуджудга келадиган бо’шликка айтилади.

Таджовузкор мафкуралар бундай бо’шликдан фойдаланиб, о’зларин зарарли г’ояларини сингдирмокчи ва одамларни о’з ортидан эргаштирмокчи бо’лади.Sobiq kommunistik partiya hukmronligi barham topgach, bizning yurtimizga ham zararli oqimlar kirib kela boshladi. Бунге Давлат в nodavlat tashkilotlari Хамд siyosiy partiyalarning Истиклол g’oyasini, Бозор munosabatlarini odamlar ongi ва qalbiga tushuntirishda sustkashlik qilgani, Ижтимоий fanlarning jamiyatimizdagi yangiliklarni vaqtida тахлил qilib bermagani, Жамиит ruhiyati в tafakkurida ro’y berayotgan murakkab jarayonlarning O’z yechimini topmagani ветчина sabab бо ‘ldi.

Sobiq sotsialistik mafkuraning illatlari fosh bo’lgach, nafaqat oddiy odamlar, hatto ziyolilar ham mafkuralarning hammasi taraqqiyot uchun zararli ekan, haqiqiy ozod va erkin bolish uchunkura qand’in’y’ká, bo, boОдамлар бунёдкор ва вайронкор г’ояларнинг фаркига бормагани учун шундай ксулосага келган эди. Биз факат вайронкор г’оя — коммунистик мафкурадан воз кечган эдик. Bizga endi bunyodkor g’oya kerak edi. Чунки табиатда вакум — бо’шлик бо’лмагани каби, мафкура сохасида хам бо’шликка йо’ль ко’йиб бо’лмайди.

Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, muayyan jamiyat taraqqiyot jarayonida bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o’tishida turmushning barcha sohalarida, xususan, iqtisodiyot, ijtimoiyot’hamava muyosiy sokichdan, иджтимоийот хамойа ва сийосий маиосий ла бошлади.Чунки о’зига хос янги давр, шароит, вазият ан’анага айланиб колган г’оялар, карашлар, муносабатларни о’згартирмасдан, ма’лум мафкурага асосланмасдан янги максадлар сари кадам ташлай олмай. Бу эса янги г’оя, караш, муносабат, мафкурани ишлаб чикишни талаб этади.

O’zbekiston Prezidenti Islom Karimov ta’kidlagani kabi: «O’zining hayotini, oldiga qo’ygan maqsadlarini aniq tasavvur qila oladigan, o’z kelajagi haqida qayg’uradiganat hech bir gavraya mailasya milası олмайди.Мафкура болмаса хар кайси давлат ва джамият, колаверса, хар кайси инсон о’з йо’лини йо’котиши мукаррар ».

G`oyaviy bo’shliqqa olib keluvchi sabablar quyidagilardan iborat:


 1. Boshqa mafkuralarni tan olmaslik.

 2. Якка хокимлик (коммунистик) г’оясинин мутлак хукмронлиги ва тарг’иботи

 3. «Ёлбощи синф» мафкураси номигагина ижтимоий гурухлар мафкураси эканлиги.

 4. Коммунистик мафкуранинг одамлар виджон эркинлигини чеклаб ко’йиши, ким унга джур’ат килса «халк душмани» га айлантирилиши.

 5. Миллийликдан, кадриятлардан бутунлай ксоли бо’лиш.

 6. Milliy tarix, O’zbekiston tarixi, o’tmishini tan olmaslik.

 7. Xalqning diniga, diniy merosga, diniy qadriyatlarga mutlaqo noto’g’ri munosabat va h.k.

ХХ аср 90-летняя бошларида бундай мафкуравий бо’шлик Узбекистонда хам намён бо’лди. Яни деидеологизация сиёсатига олиб кельди. Ана шу г’оявий бо’shliqning о’зига xos xususiyatlari quyidagilardan iborat edi:

 1. Kommunistik mafkura tanazzulga uchrab uning o’rni bo’sh qoldi.

 2. O’zbekiston mustaqil davlat sifatida qaror topsada, uning mafkurasi ham shakllanmagan edi.

 3. О’тиш даврида янгича карашлар мустахкам этикодга айланиб ульгирмасдан бошка йот ва бегона мафкураларнинг сюруджи.

 4. Марказий Осиё минтакасидаги экстремистик кучлар, террчи то’далнинг мафкуравий курашни авдж олдириши ва бошка.

Bu sabablar natijasida mustaqillik yillarida, ayniqsa 1991-2005 yillar davrida mamlakatimizda ekstremistik kuchlar va Terrorchi to’dalar tomonidan amalga oshirilgan buzg’untiilik ishayronchilik ishayronchilik.

XX asr 90-yillarining boshlarida ayrim yoshlar, yurtdoshlarimizning zararli g’oya va mafkuralar ta’siriga tushib qolish sabablarini Prezidentimiz Islom Karimov asarlari asosida quyidagicha izohlab berish mumkin: 1. Дастлабки йилларда милли г’оя, милли мафкура то’лик шакланиб, одамлар калби ва онгига сингиб улгурмагани.

 2. O’zbekiston eski tuzumdan yangi tuzumga o’tish davrida bir qator tabiiy qiyinchiliklarga duch kelishi.

 3. Bugungi kunda barcha yoshlarning serdaromad ish bilan ta’minlanmaganligi.

 4. Ёш айрим соддадил ёшларнинг ишонувчанлиги туфайли диний кадриятларга интилиш туйг’усидан усталик билан фойдаланиши туфайли.

 5. Таргибот-ташвикот ишларинин йетарли олиб борилмаганлиги (бугун бу ишни сиёсий партиялар «ма’навият ва ма’рифат» маркизлари, «Камолот» иджтимоий ёшлар ташкилотлари ва х.к. олиб бормокда).

Мафкура ва мафкуравий тарбия масаласи о’з мустакиллиджини ко’лга киритган, демократик хукукий давлат, эркин фукаролик джамиятин асосларини яратайотган мамлакатимизга эйюйат хам мухим.Ноль, ко’зланган максадларга ушбу орзу-умид ва интилишларни о’зида муджассамлаштирган г’оявий-назарий карашлар маджмуи болмиш милли мафкура ва унга асосланган тарбийа тизимисиз эмасишиш мум. «Мужчины, — деб ёзади Президентимиз, — Абдулла Авлонийнинг« Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir »degan fikrini ko’p mushohada qilaman. Буюк ​​ма’рифатпарварнинг бу со’злари асримиз босида миллатимиз учун канчалар мухим ва долзарб бо’лган бо’льса, хозирги кунда биз учун хам шунчалык, балки ундан хам ко’ра мухим ва долзарбдир ».

Bu masalaning dolzarbligi yuqorida qayd etilgan mafkura shakllarining xavfini bartaraf etish zarurligi bilan ham belgilanadi. Zero, Prezidentimiz ta’kidlaganidek, ularga g’oya va ma’rifat bilan qarshi kurashish lozim. Мамлакатимиздаги мавджуд иджтимоий хамкорлик, миллий бирлик ва хамджихатликни саклаб колиш ва ривожлантириш йо’ли билангина ко’лга киритилган истиклольни химойя киламиз. Халкаро хамджамият, шу джумладан тарикс такозоси билан алокалар кучли ривожланган давлатлар билан тенг хукукли, иззат-икромли муносабат, озаро манфаатли алокалар эса мустакилликни мустаилликни мухкамлиз мустамлиз мухкамлиз.Ана шундагина минтакамиз хеч качон цивилизациялар то’кнашмайдиган, балки улар бир-бирига та’сир этиб, бир-бирини бойитишнинг ибратли намунасини берадиган маконга айланади.

Мафкуравий та’сир ва тахдидлар хакида гап кетар экан, уларни аниклаш, бахолаш, хусусиятларини яккол ко’рсатиш учун узбекистон Президенти Ислом Каримов томонидан ильмий муомайриталага этакалигана катор. Улар каторида «мафкуравий иммунитет», «мафкуравий профилактика» кабилардир.Ана шу тушунча-ларнинг мазмуни ойдинлаштирилганда хозирги дунёда кечайотган мафкуравий джарайонарнинг характерини янада якколрок тасаввур qilish imkoni tug’iladi.

Мафкуравий иммунитетни хосил килиш. Мафкуравий иммунитет — ма’навий баркамол, иродаси баквват, иймони бутун шаксни тарбиялашда, хар гандай реакция, бузгунчи характердаги гъявий тасаббусларга бардош бера оладиган ёшларни 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 .«Мафкуравий иммунитет» тушунчасини биринчи бор Президентимиз Ислом Каримов ишлатган ва унга куйдагича та’риф берган: «Ма’лумки, хар гандай касалликнинг оллини олиш иммунайт, аввало, киши qarshi qarshi Biz ham farzandlarimiz yuragida ona Vatanga, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sog’lom munosabatni qaror toptirishimiz, ta’bir joiz bo’lsa, ularning mafkuraviy zimimurizuisimi .

Immunitet лотинча (иммунитатис) so’zidan olingan bo’lib, biror narsadan xalos, ozod va farig ‘bo’lish, qutilishni, muayyan kasallikni qo’zg’atuvchi’rsilishilisga , inson tanasimuniteti) билдиради. «Иммунитет» объединяет маноси, организует дойми ички баркарорлигини саклаш юнинг турли хусусиятларга ва та’сирларидан химояланиши, каршилик ко’рсатиши, резистентлигини билдиради. Шунингдек, у дакслсизлик ма’носини хам англатади (масалан, депутат иммунитети, дипломатик иммунитети).

Демак, мафкуравий иммунитет — давлат ва миллатнинг ма’навий бирлиги, ма’навий сог’ломлигини химоя qiluvchi g’oyaviy qalqon вазифасини баджаради. Аслида организациямни инфекция агентлар ва бошка йот моддалардан химоя qilish omillari tabiati bo’yicha uchga bo’linadi:

1. Филогенетик иммунитет — анатомик ва физиологик белгисига ко’ра наслдан наслга о’тадиган химоявий резистентлиги. Бунда организует юкумли касалликларга чидамли бо’лади.

2.Туг’ма иммунитет (турга хос, табиий), насбатан чидамли, наслдан наслга о’тадиган характерга ега.

3. Орттирилган иммунитет — хайот давомида орттирилган иммунитет. У уз-озидан намоён бо’лмайди. Унинг намён бо’лиши учун ички йоки ташки г’оявий та’сир бо’лиши керак 4 .

Миллий г’оя асосидаги мафкуравий иммунитет, аввало, хар бир ватандошимизнинг мустахкам этикод ва юксак дунйокарашга эга бо’лишини такозо этади.Insonning ko’plab xususiyatlari tug’ma bo’lsa, мафкуравий иммунитетни шакллантириб бориш зарур. Иккинчидан, хар бир авлод учун о’зига хос хусусиятга эга бо’лади. Учинчидан, иммунитет тизими шакллан-сагина мафкуравий дакслсизликни та’минлайди.

Гоя факатгина инсон калбини эгаллаганда, инсон ма’навий-рухий холатининг узвий кисмига айлангандагина характератга да’ват этувчи, раг’батлантирувчи кучга, характерат учун каулланмага айланмага. Шунинг учун хам бугунги кунда нафакат инсон онгини, балки калбини хам эгаллаш мафкуравий курашнинг бош максади бо’либ колмокда.Мафкуравий иммунитет тизимининг асосий ва биринчи унсури, бу билимдир. Боеприпасы билимлар коп … Иккинчи асосий гисми ана шу билимлар замирида шаклланадиган кадриятлар тизимидир. Учинчи унсури: иджтимоий-иктисодий, сиёсий ва маданий-ма’рифий сохалардаги аник мо’лджал ва максадлар тизими билан бог’лик.

Талаба мафкуравий иммунитет таркибини: 1) мафкуравий билим; 2) хис-туйгу; 3) ирода; 4) ко’никма ва 5) малакалар ташкил килади.

Мафкуравий иммунитет миллий мустакилликнинг афзаллигига ишонч асосида курилади.Ишонч эша ишонтириш ва тушунтириш натиджасида хосил бо’лади. Масалан, Узбекистан — дуний давлат диний давлатни таккослаш натижасида тушунча хосил бо’лади.

Демак, мафкуравий иммунитетни шакллантириш муайян вазиятда инсоннинг ози, халки, Ватани манфаатлари бирлигидан келиб чикиб, йот г’ояларга карши тур олиш малакаларидир.

2. МАФКУРАВИЙ ПРОФИЛАКТИКА — МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ АСОСИЙ ОМИЛ.

Mafkuraviy immunitetni shakllantirishda mafkuraviy profilaktika ning o’rni katta.Мафкуравий профилактика шилма шаклларда иджтимоий институт томонидан амалга ошириладиган г’оявий-тарбиявий, сиёсий, иктисодий, иджтимоий, ма’навий ишлар маджмуи, я’ни тарабади тарбийи тарбади тарбийи тарбийя.

Миллий г’оя асосидаги мафкуравий иммунитет хар бир йигит-киз, фукаро мустакилликнинг ма’но-мохияти, президент Ислом Каримов асарларида илгари сурилган бунёдкор г’оялар; yurtimizda amalga oshirilayotgan islohot natijalari, Vatan va dunyo tarixi, umumbashariy tsivilizatsiya yutuqlariga doir bilimlarga tayanadi

Мафкуравий иммунитет о Ватан ва халк манфаатлари йо’лидаги фаолиятида намоён бо’лади.Мафкуравий иммунитет эркин, мустакил фикрлашни, миллий ва умумбашарий кадриятларга хурмат билан карашни, инсонпарварликни кундалик хайотий фаолиятга айлантиришни такозо этади.

Мафкуравий профилактика — мафкуравий иммунитет тизимини шакллантирувчи бош омилдир. У о’з мохиятига ко’ра йот г’ояларнинг кириб келишинин олдини олиш ва уларни йо’котишга каратилган чора-тадбирлар маджмуини о’з ичига олади. Демак, мафкуравий профилактика шилма-шил шакллар иджтимоий институт томонидан амалга ошириладиган г’оявий-тарбиявий, сиесий, иктисодий, иджтимоий, ма’навий ишлар маджмуини-эйлимэбайа тхарабайа тхарабай таджмуини, тарбириа тхарабайа тхарабайа таджмуини.

Millat ma’naviyati harakteriga quyidagi zaiflik belgilari salbiy ta’sir etishi mumkin: • xafsalasizlik; — джохиллик;

 • befarqlik; — худбинлик;

 • гайрацизлик; — yalqovlik va h.k.

 • qo’pollik;

Hozirgi fan va texnologiyalar ravnaqi davrida boshqa kishilarning ongi va qalbiga yashirin, g’araz maqsad bilan ta’sir ko’rsatishni ifodalashda so’nologiyalar ravnaqi davrida boshqa kishilarning ongi va qalbiga yashirin, g’araz maqsad bilan ta’sir ko’rsatishni ifodalashda sopulyatsiya’nizeka «yoki’n’eka» устидан бирор максадда иш олиб бориш »маносида ишлатилмокда.Бунда чакконлик, махорат талаб qilinishi ko’zda tutiladi. Шу сабабли, «манипуляция» ни кочма манода «одамлар билан объект сифатида муносабатга киришиш» деб хам тушунтириш мамкин. Бунда «бошкаларга билдирмасдан, асл максадни яширин тутган холда бошкалар устидан хукмронлик килиб, ози истаган шулк-атворни шакллантириш» дан иборат.

Шакснинг мафкуравий иммунитетига та’сир корсатиш джарайони мани-пуляция тушунчасида акс этади. Чунки, «давлатчи» нинг та’сири:

1) шаксга нисбатан зорлик, куч ишлатилмайди, балки ма’навий, психологик сюусиятга эга;

2) бу та’сирда асл максад яширин колади.Шунинг учун хам «ислом дини никобида» деган ибора ишлатилади;

3) гоявий манипуляция, зимдан та’сир корсатувчидан махорат ва билимни талаб калади.

Shuning uchun ham g’oyaviy manulyatsiyani mafkuraviy kurash, yot mafkuralar tomonidan qo’llanilayotgan ta’sir texnologiyasining tarkibiy qismi, deb atash mumkin. Яни, манипуляция одамни у йоки бу ишни килишга емас (таргибот ва ташвикотдан фаркли о’ларок), балки шу ишни килишга хохиш, истак уйг’отишга хизмат килади.

Хар бир киши йоки джамоа, джамият мафкуравий иммунитетни беш дараджага бо’либ о’рганиш, бахолаш, уни шу асосда такомиллаштириш мамкин:

1. Мафкуравий иммунитетнинг куйи дараджаси — шакс, джамоа, джамият юкоридаги билимлардан хабардор емас, бузг’унчи мафкуравий г’ояларга бефарк, локайд.

2. Дараджаси — билимлар бор, лекин улар его цилинмаган, системалашмаган, шу сабабли уларни бузгунчи мафкуравий г’ояларга карши ишлатишга таййор емас.

3. Мафкуравий билимларга ега, лекин улар назарий, шаксс, джамият уларни ко’ллашга кийналади.

4. Асосли билимларга эга, вазиятни то’г’ри бахолай олади, ички ва ташки сиёсий, мафкуравий та’сирларга карши иммунитет шаклланган ва уни онгли равишда ишлатади.

5. Олий дараджа — мукаммал г’оявий, сиёсий, иктисодий билимларга эга ва бу билимларни бемалол амалда ко’ллаб, бузг’унчи мафкуравий, сиёсий г’ояларни доимо хамма джойда фош кила олади.

Xavfsizlik va barqarorlik tushunchalari. Olamga ikki narsa tahdid soladi: tartib va ​​tartibsizlik. Xalqaro munosabatlarini pessimistik nigoh ostida tahlil etuvchi — реализм назариясига ко’ра, хар бир давлат о’з хавфсизлиги нуктай назаридан бошка давлатларга нисбатан эхтийоткорлык би. Яни, давлатлар о’ртасидаги муносабатларда до’стона алокалардан ко’ра о’з милли манфаатлари устуворлиги биринчи дараджали ахамийат касб этади. Мазкур назария мохиятига ко’ра, хар бир давлат хатардан ксоли бо’лишни ва ривожланишни истаса, бошка давлатларга ракобат ко’зи билан караси, душман хамиша ва хар йерда мавджуд дэкидага ас.Террор ташкилоти хам о’з душманисиз мавджуд бо’лиши мамкин емас. Душманнинг мавжудлиги террчи ташкилот тузилиши учун хал кылувчи омил хисобланади. Хар кандай террчи ташкилотнинг пировард максади о’з душмани устидан то’ла гаалаба козонишга эришишдан иборат. Бирок давлатларда хамиша хам бу максад намоён бо’лавермайди.

Демак, Марказий Осиода хавфсизликни та’минлашнинг айрим джихатлари мавджуд. Bugungi кунда mintaqaviy mojarolarning turkum omillari yalpi xavfsizlikka asosiy tahdid solmoqda.Минтакамиздаги танглик вазиятларин юзага келишида ва сакланиб туришида асосий сабаб бо’лувчи ички ва ташки омилар мавджуд.

Ички омиллар куйидагилардан иборат:

1. Мафкура ва ма’навиятда юзага келган бо’шлик хамда унинг турли шил диний ва экстремистик г’оялар билан то’лдирилиши.

2. Ахолининг талай кисмини камраб олган кашшоклик ва ишсизлар сонининг копайиши. Бунинг окибатида турли шил радикал ва агрессив г’оялар таркалишинин кузатилиши.

3. Минтакадаги ба’зи бир давлатларнинг о’з худудини то’лик химойя кила олмаслиги ва бунинг окибатида бир давлатдан иккинчи бир давлат худудига уюшган цзиноятчиликиннинг ва сепаратизмнинг таркальши.

4. Корпция, пораксо’рликнинг копайиши.

5. Mintaqadagi hududiy, toza ichimlik suvi borasidagi muammolar va h.k.

Tashqi omillar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Марказий Осиё минтакасинин дунёдаги моджароли нукталарга якин дзойлаши (Шимолий Кавказ, Афгонистон, Кашмир худудлари).Buning oqibatida xalqaro терроризирует tarqalishi.

2. Ба’зи бир сиесий кучлар томонидан минтакадаги вазиятнинг баркарорлашувига болган манфаат ва та’сир. Бу, альбатта, доим хам иктисо-дий муаммолар билан эмас, балки худудий ва г’оявий масалалар билан бог’лик.

3. 2001 йилнинг 2 сентябридан бошлаб, минтака мамлакатлари Осиё давлатлари учун хам, Европа давлатлари учун хам янада мухим гессиёсий ахамият касб этди. Евроосиёдаги кучларнинг ан’анавий карор топган геосиёсий мувозанатини о’згартириб юборди. 1

3.Мафкуравий иммунитет тизимининг асосий унсурлари

Хозирги давр — бунёдкор ва бузг’унчи г’ояларнинг о’заро кураши кучайганлигини алохида этироф этиш лозим. Нима учун кишилар онги ва калби учун кураш турли мафкураларнинг бош максадига айланиб колди? Гап шундаки, муайан г’оя том ма’нода г’оя бо’лиши учун кишилар онгини эгаллаши, то’г’рироги уларнинг калбидан джой олиси шарт. Акс холда у йоки бу г’оя факат муайян хабар йоки аксборот сифатида сакланиб колади, колос.Boshqacha aytganda, omborxonadagi keraksiz buyumlar kabi ongimizning bir chetidan joy egalab yotaverishi mumkin.

Бир со’з билан айтганда, бундай холатда г’ойа шакс учун хеч чандай иджтимойй ахамийатга эга бо’лмайди. Г’оя факатгина инсон калбини эгаллаганда, инсон ма’навий-рухий холатинин удвий кисмига айлангандагина характератга да’ват этувчи, раг’батлантирувчи кучга, характерат учун колланмага айланади. Шунинг учун хам бугунги кунда нафакат инсон онгини, балки калбини хам эгаллаш мафкуравий курашнинг бош максади бо’либ колмокда.

Мафкуравий та’сир ва тахдидлар хакида гап кетар экан, уларни аниклаш, бахолаш, хусусиятларини яккол ко’рсатиш учун узбекистон Президенти Ислом Каримов томонидан ильмий муомайриталага этакалигана катор. Улар каторида «мафкуравий иммунитет», «мафкуравий профилактика» кабилар бор. Ана шу тушунчаларнинг мазмуни ойдинлаштирилганда хозирги дунёда кечайотган мафкуравий джарайонарнинг характерини янада якколрок тасаввур qilish imkoni tug’iladi.

Йер юзинин турли минтакалари халкларининг онги ва калби турли г’ояларни синаш майдонига, бошкача айтганда мафкуравий полигонга айлантирилмокда. Xo’sh, мафкуравий полигон деганда нимани тушунамиз? Полигон (греч. Serqirra degan ma’noni bildiradi) harbiy termin ekanligiga o’rganib qolganmiz. Одатда полигон деганда курол-аслах ва техникани синаш, ко’шинларни харбий таййоргарликдан отказиш йоки харбий сохада маш ва тадкикотлар олиб бориш учун мо’лджалланган макссус майдон тушунилади.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, mafkuraviy poligonlarning xususiyatlari haqida nima deyish mumkin? Tarixga nazar tashlaydigan bo’lsak, o’zga hududlarni zabt etish maqsadida ishlatiladigan urush qurollari uzluksiz takomillashib borganini ko’ramiz. У найзалардан токи автоматик куролларгача, замбараклардан йер юзинин хар квандай нуктасига бексато йетиб борадиган кит’алараро баллистик ракеталаргача бо’лган узок такомил йолини босиб утди. Бу куроллар босиб олиниши керак болган худудлар ахолисини джисмонан йок qilishga каратилган эди.Bugungi kunda esa, o’zga hududlarni zabt etish uchun ularning aholisini yo’qotish shart emas. Ноль, онги ва шуури забт этилган, караш ва кайфиятлари «макул» йоналишга о’згартирилган ахоли ко’магида хар гандай бойлик, табий ресурсларга егалик qilish мамкин бо’либ колмокда.

Mamlakatimiz ichida o’zlarining g’ayriislomiy g’oyalarini tarqatishga harakat qilgan Rimsalar ana shunday g’arazli maqsadlarni, ya’ni odamlar, Ayniqsa yoshlarni chalg’itiy’zlak yordami edilar.Чет элларда ана шундай «та’лим» олган ваххобийлар, шунингдек «хизбут таксрир» чиларнинг йошларимиз онгини захарлаш йо’лидаги характератларини хам айнан шундай бахолаш мумкин.

Mafkura poligonlarida sinovdan o’tayotgan, mohiyatan g’ayriinsoniy bo’lgan g’oyalarga qarshi tura olish uchun aholida mafkuraviy immunitet hosil qilish lozim Avvalo, insonning ko’plab xususiymaşilkura Иккинчидан, у хар бир авлод учун о’зига хос хусусиятга эга бо’лади.Учинчидан, иммунитет тизими шакллангандагина мафкуравий дакслсизликни та’минлаш мумкин (иммунитетга эга болмаган чакалокларнинг узок яшай олмаслигини еслайлик).

Хош, мафкуравий иммунитет тизими о’з ичига нималарни олади? Мафкуравий иммунитет тизимининг асосий ва биринчи унсури, бу билимдир . Патроны, билимлар коп. Масалан, буюк давлатчилик шовинизми йоки агрессив миллатчилик мафкураси ва амалиоти тарафдорлари хам муайян «билим» ларга тайанадилар ва уни бошкаларга сингдиришга ​​харакат каладилар.Шундай экан, бир томондан мафкуравий иммунитет тизимидаги билимлар объектив бо’лиши, вокеликни то’г’ри ва то’лик акс эттириши, инсоном ма’навиятин бойишига ва джамият тараккиётига ксизмат килиши лозимат. Иккинчи томондан, бу билимлар о’з мохият этиборига ко’ра, Ватан ва халк манфаатлари, умуминсоний кадриятлар устуворлиги билан узвий бог’лик бо’лмог’и керак.

Мафкуравий иммунитет тизимининг иккинчи асосий гисми ана шундай билимлар замирида шаклланадиган кадриятлар тизими реж.Ноль, билимлар канчалик объектив ва чукур бо’лса, объединение замирида юзага келган кадриятлар хам шунчалик мустахкам бо’лади. Бир со’з билан айтганда, шаксс, миллат йоки давлатнинг кадриятлар тизими мафкуравий иммунитет имкониятларини белгилаб беради ва мафкуравий таджовузлар каршисида мустахкам калкон бо’либ хизмат гиладын.

Боеприпасы, билимлар ва кадриятлар тизими хам мафкуравий иммунитет мохиятини то’лик ифода эта олмайди. Ноль, бу икки унсур мафкуравий иммунитет учинчи мухим унсури , я’ни иджтимоий-иктисодий, сиёсий ва маданий-ма’рифий сохалардаги аник мо’лджал ва максадлар тизими .Яни хар бир киши каби, халк, давлат ва джамиятнинг хам аник максади болиши шарт. Шу билан бирга бу максад англанган, уни амалга оширишда собиткадамлик даркор. Ана шундай аник тизим болмас экан, хох алохида инсон, хох миллат йоки джамият бо’льсин, го ошкора, го пинхона ко’ринишдаги мафкуравий тазыикларга бардош бериш амримахолдир.

Бундай мафкуравий иммунитет тизимини шакллантиришда мафкуравий профилактика орни катта. Ноль, у o’z mohiyatiga ko’ra, yot g’oyalarning kirib kelishining oldini olish va ularni yo’qotishga qaratilgan chora — tadbirlar majmuini o’z ichiga oladi.Демак, мафкуравий профилактика хилма-шил шаклларда иджтимоий институт томонидан амалга ошириладиган г’оявий-тарбиявий, сиёсий, иктисодий, иджтимоий, ма’навий ишлар маджмуйни, буйланил таджантиль таджантиль таджантиль таджантиль таджантиль, буйланил таджантиль таджанди -tarbiya tizimini qamrab oladi.

«Миллат бор екан, миллий давлат бор экан, униинг мустакиллиги ва эркинлигига, ан’ана ва урф-одатларига тахдид соладиган, уни о’з та’сирига олиш, униинг устидан хукмронлик килиш, униинг бойликгаридан о’зидан каратилган интилиш ва характератлар домий хавф сифатида сакланиб колиши мукаррар », — деб езади Президентимиз.Шундай экан, вояга йетайотган хар бир фарзандимизни ма’навий баркамол, иродаси бакувват, иймони бутун, бир со’з билан айтганда, кучли мафкуравий иммунитетга эга шаксс сифатида тарбиялода варадан вярбиаляшан вярбиаляшан вярбият озеродан вярбийот вярбият вярбийот вярбийот озер qolaveradi.

Ксулоса.

Ксулоса килиб шуни айтмокчиманки, мустакилликни мустахкамлашнинг мухим шартларидан бири бу г’оявий тарбияни кучайтиришдан иборат. Бу борада кишларимида йот ва зарарли г’ояларга карши курашиш учун мафкуравий иммунитетни шакллантириш зарур.Альбатта, мафкуравий иммунитетни шакллантириш кишилар онгида бир шил г’ояни зо’р бериб тикиштириш эмас, балки одамларда ок-корани аджратиш, зарарли г’ояларга карши хушйор ваакдусбиаший бо. 1999 год 16 февраля, 2004 год ил мартидаги Буксоро ва Тошкент, шахрида 2005 год 13 мая Андижан шахарларида содир этилган террчилик вокеаларидан то’г’ри ксулоса чикариш керак. Хар бир давлат, jamiyatning qudrati uning ichki xavfsizligi ва barqarorligiga tayanadi. Яни джамият, миллат о’з г’оясида мустахкам турса, иккиланмаса, хар кандай душман ко’ллаши мамкин болган г’оявий тахдидлардан ко’ркмаса, бундай миллатни йенгиш мамкин емас.Аксинча, джамият ичида г’оявий парокандалик, боллинишлар бо’льса душманларга, уларнинг йот мафкураларига йо’л очиб беради. Бундай миллатни йенгиш, мустамлака килиш осон кечади.

Demak, barqarorlik va xavfsizlik — jamiyatning ongligiga, anglangan to’g’ri tushuncha va bilimlarga faol amal qilishiga, fikriy, g’oyaviy birligiga, bular esa xavfsizlik ma’rifatiga tayanadi. Шу боисдан хам хар бир узбекистонлик миллатидан, динидан, туг’илган джойдан, касбу ёсидан кат’и назар ватан посбони бо’лиши лозим.Мамлакатимизнинг хавфсизлиги учун анг биринчи кафолат — узбекистонликларнинг миллий истиклол г’ояси атрофида джипслигидир. Миллий гоянинг асосий бош г’ояси ва максади: озод ва обод ватан, эркин ва фаровон хайот барпо этишдир.

Миллий г’оя о’зин асосий г’оялари: 1) Ватан равнаки; 2) юрта тинчлиги; 3) халк фаровонлиги; 4) комил инсон; 5) ижтимоий хамкорлик; 6) миллатлараро тотувлик; 7) диний баг’рикенгликка таянар экан, ана шу г’ояларга карши каратилган хатти-характератлар ташки ва ички тахдидларнинг олдини олади.

Узбекистон sharoitida mafkuraviy tarbiyaning asosiy vazifasi — xalqimizning Ozod ва Обод Ватан, Эркин ва farovon xayot Барпо etish yo’lidagi asriy Orzu-istaklari, maqsadlarini, Milliy Истиклол mafkurasining mohiyatini гэн jamoatchilikka tushuntirish ва, ayniqsa, Yoshlar ongiga singdirishdan iboratdir.

Milliy g`oyani yoshlar ongida shakllantirish uchun faqat bilim emas, e`tiqod sifatida shakllanishi lozim. Миллий гоянинг асослари Президент И.Каримов томонидан мустакилликнинг дастлабки боскичларидайок шакллантирилган эди.Лекин бу гоани йошлар ва ахоли онгига сингдириш учун муайян пойдевор керак эди. Яни, аввало миллий кадриятларни, миллий ма`навиятни тиклаш, миллий г`урурни уйг`отиш, бир со`з билан айтганда Миллий г`ойа томир отиши ва гуркираб ривожланиши учун замин тайёрлаш лозим. Mustaqillik qo`lga kiritilgandan buyon o`tgan davr ichida ma`naviyat sohasida ulkan nazariy, ma`rifiy va amaliy ishlar bajarildi. Ma`naviyat ва ma`rifat kengashlari tuzildi, yuzlab maqola va risolalar nashr etildi, bir so`z bilan aytganda milliy g`oyani keng targ`ib qilish uchun zamin yaratildi.

Миллий г`ойя джамиятни джипслаштирувчи, уни иджтимоий тараккиет ко`ндаланг ко`йайотган масалаларни хал килишга, четдан бо`лайотган г`оявий, ма`навий тахдидлардан химоялашга каратилган каратилган. Uning mohiyati shundaki, u odamlar ongidagi, xotirasidagi g`oyaligicha qolmay amaliyotga, hayotga aylangan taqdirdagina haqiqiy miliy va haqiqiy istiqlol g`oyasi bo`lishi mumkin. Шундагина у миллий ма`навиятни ва ма`навий озликни ташки мафкуравий тахдидлардан химоя qiladigan кучга айланади.

Миллий g`oyaning hayotimiz jarayoniga Singib ketishini ta`minlash uchun esa, g`oyalar amaliy harakatlarga aylanishi jarayonini sinchiklab o`rganishi kerak. Buning uchun dastavval, g`oya bevosita amaliyotga, amaliyot dasturiga aylanish g`oyasidan jamiyat a`zolarining ko`pchiligi xabardor bo`lishi, eski tuzum sarqitlarini supurib tashlash uchun kifoya qilmoya. Миллий г`оя этикодга айлангандагина эскилик саркитларини супуриб ташлаши мамкин.

Хозирги давр — бунёдкор ва бузг’унчи г’ояларнинг о’заро кураши кучайганлигини алохида этироф этиш лозим.Нима учун кишилар онги ва калби учун кураш турли мафкураларнинг бош максадига айланиб колди? Гап шундаки, муайан г’оя том ма’нода г’оя бо’лиши учун кишилар онгини эгаллаши, то’г’рироги уларнинг калбидан джой олиси шарт. Акс холда у йоки бу г’оя факат муайян хабар йоки аксборот сифатида сакланиб колади, колос. Boshqacha aytganda, omborxonadagi keraksiz buyumlar kabi ongimizning bir chetidan joy egalab yotaverishi mumkin.

Бир со’з билан айтганда, бундай холатда г’ойа шакс учун хеч чандай иджтимойй ахамийатга эга бо’лмайди.Г’оя факатгина инсон калбини эгаллаганда, инсон ма’навий-рухий холатинин удвий кисмига айлангандагина характератга да’ват этувчи, раг’батлантирувчи кучга, характерат учун колланмага айланади. Шунинг учун хам бугунги кунда нафакат инсон онгини, балки калбини хам эгаллаш мафкуравий курашнинг бош максади бо’либ колмокда.

Мафкуравий та’сир ва тахдидлар хакида гап кетар экан, уларни аниклаш, бахолаш, хусусиятларини яккол ко’рсатиш учун узбекистон Президенти Ислом Каримов томонидан ильмий муомайриталага этакалигана катор.Улар каторида «мафкуравий иммунитет», «мафкуравий профилактика» кабилар бор. Ана шу тушунчаларнинг мазмуни ойдинлаштирилганда хозирги дунёда кечайотган мафкуравий джарайонарнинг характерини янада якколрок тасаввур qilish imkoni tug’iladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI:

RAHBAR ADABIYOTLAR RO’YHATI:


 1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -Т .: «Узбекистан», 2014.

 2. Каримов И.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka, tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Т.6.-Т .: «Узбекистон», 1997.

 3. Каримов И.А. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Т.7. -Т .: «Узбекистон», 1998.

 4. Каримов И.А. Джамият мафкураси халкни — халк, миллатни — миллат qilishga xizmat etsin. Т.7.-Т .: «Узбекистон», 1999.

 5. Каримов И.А. Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar deb hisoblashar edi.Т .: «Узбекистон», 2005.

 6. Каримов И.А. Миллий истиклол мафкураси — халк этикоди ва буюк келажакка ишончдир. Т.8. -Т .: «Узбекистон», 2000.

 7. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, еркин ва фаровон хаёт — пировард максадимиз. Т.8. -Т .: «Узбекистон», 2000.

 8. Каримов И.А. Хушйорликка да’ват. Т.8. -Т .: «Узбекистон», 2000.

 9. Каримов И.А. «Миллий истиклол г’ояси: асосий тушунча ва тамойиллар» рисоласига со’з боши.Т.9. -Т .: «Узбекистан», 2001.

 10. Каримов И.А. Vatanimizning tinchligi ва xavfsizligi o’z kuch — qudratimizga, xalqimizning hamjihatligi va bukilmas irodasiga bog’liq. -Т .: «Узбекистан», 2004.

 11. Каримов И.А. Эль-юртга халол, видждонан хизмат qilish har bir rahbarning muqaddas burchi. Андижан вилоят халк депутатлари кенгашининг навбатдан ташкари сессиясида со’злаган нутк. «Ишонч», 2004 г. 26 мая.

 12. Каримов И.А. Конун ва адолат устуворлиги фаолиятимиз мезони бо’льсин. Сурхондарьо вилоят халк депутатлари Кенгашининг навбатдан ташкари сессиясида со’зланган нутк «Халк со’зи», 2004 год 2 июн.

 13. Каримов И.А. Биз танлаган йо’л — демократик тараккиёт ва ма’рифий дунё билан, хамкорлик йо’ли. -Т .: «Узбекистан», 2003.

 14. Каримов И.А. Tinchlik va xavfsizligimiz o’z kuch — qudratimizga, hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga bog’liq. -Т.12. -Т .: «Узбекистан», 2004.

 15. Каримов И.А. Бизнеснинг бош максадимиз — джамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислох этишдир. -Т .: «Узбекистон», 2005.

 16. Каримов И.А. Узбек халки хеч качон, хеч кимга карам бо’лмайди. -Т .: «Узбекистон», 2005.

O’QUV QO’LLANMA VA DARSLIKLAR RO’YHATI:


 1. Азизходжаев А.А. Мустакиллик: курашлар, изтироблар, кувончлар. -Т .: «Шарк», «Академия», 2001.

 2. Аббоскоджаев О. Марказнинг г’ирром о’йинлари йохуд Узбекистанда курилган бо’рилар уясинин яксон гилиниши хакида. «Xalq so’zi», 8 августа 2003 г., июл.

 3. Миллий истиклол г’ояси: асосий тушунча ва тамойлар. -Т .: «Янги аср авлоди», 2001.

 4. Джораев Н. Мафкуравий иммунитет. -Т .: «Ма’навият», 2000.

 5. Сайфназаров И. Ма’навий баркамоллик ва сиёсий маданият. -Т .: «Шарк», 2001.

 6. Сайфназаров И., Каримов Т .: Мухтаров А. Халкимизнинг хамджихатлиги терроризмга карши кафолатдир. -Т .: «Янги аср авлоди», 2004.

 7. Саидолимов С.Т. Марказий Осиода хавфсизликни та’минлашнинг айрим джихатлари. Журнал «Xalqaro munosabatlar», 2004, №1.

 8. Бекмуродов А.Ш., Ма’навий-ма’рифий фаолият: устувор масалалар ва инновациялар. -Т .: ТДИУ, 2005.

ИНТЕРНЕТ МА’ЛУМОТЛАРИ:


 1. фикр.uz / posts / NamMPI / 11941.html

 2. fikr.uz/posts/11757.html

 3. uz.infocom.uz/…/globallashuv_jarayoni_va_axborot_xavfsizligi

 4. referat.arxiv.uz/index.php?do=files&op fileid …

 5. yurlit.uz/1html

 6. referatlar.uz/load/0-0-0-2443-20

 7. studopedia.org/2-153990.htmlDostlari ilə Paylaş:

Ислам Каримов — Milliy g’oya ва mafkura konsepsiyasi asoschisi

Milliy Истиклол mafkurasi davlatimiz fuqarolarini улуг «maqsad yo’lida qalban birlashtirishga ko’maklashishi Kerak.

Ислом Каримов

Бизга милли мафкура — xalq мафкураси керак

Biz ushbu maqolani Узбекистон Respublikasiga, uning mustaqil Давлат bo’lishiga Хамда бу davlatning barqaror rivojlanishiga, ЖАХОН hamjamiyatida o’zining munosib o’rnini egallashiga beqiyos Хисса qo’shgan Давлат arbobi, O’zbekistonning Биринчи prezidenti Ислома Abdug’aniyevich Karimovning Миллий istiqlol g’oyasi ва mafkurasining konseptual tamoyillarini ishlab chiqishda tutgan o’rnini xotirlash maqsadida yozdik.

Мустакил Узбекистон тараккиётинин узлуксизлигини та’минлаш учун халкни бир максад йо’лида бирлаштириш мухим ахамиятга егадир. Узбекистон мустакилликка эришиши билан собик советлар тузумининг мафкуравий акидаларидан воз кечиш лозим эди. Совет мафкураси коммунис-тик партияянинг г’ояларига таянувчи ва совет тоталитар противодействие гаявий таянчи функсиясини баджарар эди. Бу мафкура кадимий ва мальчик тариксий ма’навий кадриятларга эга халкнинг манфаатларига мос келмайдиган мафкура эди.Чунки у, миллийликдан бегоналашган, миллий мансубликка карши — иннационал, хар гандай диний этикодга каши — атейстик мафкура эди. Шу сабабли ундан воз кечилди. Mustaqillik mafkurasining konseptual asoslari esa hali yaratilmagan edi. Buning ustiga xalqimizning миллиий mentaliteti mustamlakachilik davrlarida jiddiy ta’qiblarga uchrab, deformatsiyalangandi. Яни халкимизнинг айрим вакиллари хатто оазининг узбеклигини хам унитайозганди.

Бундай шароитда, я’ни амалдаги мафкурадан воз кечилган, янги мафкуранинг концептуал тамойиллари хали ишлаб чикилмаган бир шароитда изчил ойтавий тарбийа ко‘рмаган, о‘змагізБундай йошларни бегона мафкуралар та’сиридан химоялаш хам долзарб вазифа бо’либ колди. Chunki, Mustaqillik arafasida (oshikoralik davrida) ва mustaqillikning иже davrlarida turli ekstremistik oqimlar, diniy aqidaparastlar, diniy-konfessional yo’nalishdagi missionerlik tashkilotlari mafkuraviy qadriyatlari shakllanmagan soddadil yoshlarimizni, ularning fikru-zikrini o’zlarining millatni deformatsiyalovchi g’oyalariga xizmat qildirish maqsadida buzg» unchi kuchlar safiga qo’shib olishga shay turishardi.

Бу мамлакатимиз мафкуравий мустакиллигини саклашга, мамлакатда баркарор тинчликни та’минлашга карши каратилган катта хавф эди. Айникса, коп миллатлар ва элат вакиллари яшайдиган, турли дин ва диний конфессияларга этикет гыладиган ахоли яшайдиган бизнес юртимизда миллатлараро, динлараро можаролар бошланиб кетиш хавфиаши кескинларга. Бунинг устига халкимиз 70 йиллик куращан атеизм хукмронлиги даврида мусулмончилик ан’аналаридан ветчина бирмунча бегоналашиб колган эди.Mustaqillik munosabati bilan mamlakatimizda diniy e’tiqod erkinligiga keng yo‘l ochildi. Bu masalada O‘zbekistonning birinchi Prezidenti I.A.Karimov 1992 yil 2 iyulda so‘zlagan nutqida shunday degan edi: «Динга, диный ташкилотларга кенг йо‘л очиб берилди. Буюк ​​хаджга илгари нари борса беш-олти киши борарди. Endi har yili minglab odamlar muqaddas joylarga emin-erkin ziyoratga borishyapti. Дин одамзодни хеч qachon yomon yo‘lga boshlamaydi. Дин бу дунйонинг о’ткинчи эканини, оксиратни эслатиб турди, одам боласини хушйор бо’лишга, харом йо’ллардан узок юришга, йакши бо’лишга, йакши из колдиришга ​​ундаб туради.Biz dinga bundan keyin ham barcha shart-sharoitlarni yaratib beramiz. Диний расм-русумларга, байрам-ларга, диний тарбия ва та’лимга доймо джиддий э’тибор берилади ». (O’zbekistonning Birinchi Prezidenti ilgari surgan bu g’oyalar bugungi kunda uning sadoqatli shogirdi, Sh.M.Mirziyoyev tomonidan muvaffaqiyatli ravishda amaliyotga tadbiq etilmoqda. Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar Strategiyasi to’g’risida »gi Farmonining beshinchi bandi bevosita shu masalaga qaratilgan).

Динга бундай демократик йондашувни о’ша даврда хамма хам то’г’ри кабул килавермасди. Юртимизда этикод эркинлиги карор топиши билан халкимиз эмин-эркин ибодатларини давом эттира бошлашди, боеприпасы, ан’анавий диний ибодатлар билан фундаменталистик г’ояларни аджрата олмайдиган баудырда ашаллар ва. Бундай кишылар онгига диний кадриятлар сифатида турли хил диний акидапарастлик г’оялари билан мутаассиблашган окимларнинг бузг’унчи г’оялар хам сукилиб кира бошлади.Ayniqsa, араба mamlakatlarida faoliyat Olib borayotgan fundamentalistik kuchlar vahobiylik g’oyalarini, Turkiyadan diniy ma’rifatparvarlik Shiori ostida nurchilarning siyosiy hokimiyatni egallashga chaqiruvchi g’oyalari, dinni siyosiylashtirib talqin etuvchi xizbut-tahrirchilar harakati Хамда улар билэн сезам biriktirgan mahalliy oppozitsion guruhlarning faoliyati ветчина kuchaya boshladi . Бундай вазиятда миллий истиклол гаяси ва мафкурасининг концептуальный асосларини ишлаб чикиш хайотий заруриятга айланганди.

O‘zbekistonning birinchi Prezidenti mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq bu masalaga alohida e’tiborni qaratdi. Ислом Каримовнинг джамоатчилик олдидаги чикишларида милли манфаатлар, миллий истиклол, ватанпарварлик, миллий кадриятлар ва милли менталитет масалаларига асосий этибор каратилган эди. Буни айрим сиёсатдонлар Ислом Каримовнинг миллатчиликка йо’л очиши деб талкин эта бошлашди. Боеприпасы узбек халкинин асрлар давомидаги эзгу нияти мустакил давлатчилигимизни ривожлантириш, милли манфаатларни химоя килиш йоали билан амалга ошиши оддий хакикат эди.

Халкни милли манфаатлар химояси йо‘лида бирлаштириш учун халкнинг мафкуравий консепсиясини ишлаб чикиши лозим эди. Бу хайотий заруриятни чукур англаган И.А. Каримов о ‘дзининг асарлар по’ жалобе на 1-джилдини «Узбекистон: миллий истиклол, иктисод, сиёсат, мафкура» деб атади. Bu kitobda O‘zbekistonning barcha sohalardagi milliy manfaatlari o‘z ifodasini topgan edi.

И.Каримов миллий мафкуранинг консептуал асосларини ишлаб чикиш лозимлигига алохида этибор бериб, узбекистон республикаси конституция-си кабул килинган каннинг бир йиллигига баг’йшлаб о’джайджайджайджалгайда иллигайда баг’йшлаб о’джай-джайджан-маункасилган. фикрларнинг xilma-xilligi asosida rivoj-lanadi, deyilgan.Хеч кайси мафкура давлат мафкураси макомига ко‘тарилиши мамкин емас. Бу конституцийвий каида бизнес олдимизга миллий истиклол мафкурасини яратиш вазифасини qo‘yadi.

Миллий истиклол мафкураси халкимизнинг азалий ан’аналарига, удумларига, тилига, динига, рухиятига асосланиб, келажакка ишонч, мехр-окибат, инсоф, сабр-токат, адолат, сингайзимаджигигигигигиги, лозгаиматигигигигигигигиги матыгигигиниги. Haqiqatdan хам бу масала nihoyatda dolzarb masala edi.И.Каримовнинг кейинги маколаларида, айникса, «Тафаккур» джурнали бош мухаррири Эркин Азамов билан сухбатда милли мафкура масаласи бош мавзу сифатида мухокама qilindi. Bu suhbatda mafkuraning mohiyati, uning asosiy vazifalari, totalitar mafkuraning oqibatlari. Джахондаги мафкуравий джарайонлар, мафкуравий полигоннинг хар qanday harbiy poligonlardan xatarli ekanligi. Миллий mafkuraning xususiyatlari в uning Жамиит taraqqiyotidagi o’rni, mafkuraviy bo’shliqning vujudga kelish sabablari, mafkuraviy Иммунитет в uning Жамиит barqarorligini ta’minlashdagi o’rni, Milliy mafkurani Yoshlar ongiga singdirish йуллари, mafkurasizlik, mafkuraviy nigilizm в boshqa masalalar б suhbatda мухокама цилинган.

Унутилмас учрашув арафаси

1999 год 16 февраля бир гурух йошлар оппозиционер кучларнинг сокта чакрикларига учиб, Тошкент шахрининг бир канча нукталарида бир вактда динамитлар портлатиш йо’ли билан узбекистон президенти хайоти гайотига. Окибатда вокеа содир бо’лган джойларда бо’лган ко’плаб бинох фукаролар курбон бо’лди, бинарный вайрон бо’лди, айрим йо’ловчилар ногирон бо’либ колишди. Лекин, йовуз максадни реджалаштирган оппозиционерлар максадига эриша олмади ва бутун халкимизга о’зларин джирканч башарасини ошикора ко’рсатиб ко’йишди.Уларнинг асосий максади конституция тузимни агдариб, хокимиятни егаллаш эди. Мазкур ig‘vogarlikni amalga oshirganlar orasida hali o ’zligini anglab butmagan yoshlarimiz ham bor edi. Улар хали кимга ва нима учун xizmat qilayotganligini хам англаб йетишмаган эди. Бу ходиса зудлик билан йошлар орасида мафкуравий тарг’ибот ва ташвикот ишларини олиб бориш кераклигини, бу иш кечиктириб бо’лмас вазифа эканлигини хайотнинг о’зи ко’рсатаётган эди.

Узбекистон Республикаси Prezidentining Давлат maslahatchisi mazkur xodisadan keyin 1999 YIL Fevral oyining oxirida Bir гурух olimlar qarshisiga 1 Хафта ichida Milliy Истиклол g’oyasi haqida O’z fikrlarini referativ tarzida yozib kelish vazifasini qo’yadi.Олимлар бу вазифа боиеча, хар ким о’з нуктай назаридан келиб чикиб, рефератив ишлар тайёрлашди. Ана шу джараонда мазкур макола муаллифи хам макссус макола йозди, бу макола кейинчалик «Миллий тикланиш» газета, содержащая икки сонида босилиб чикди.

Президент Девонига …

1999 йил март ойининг бошларида менинг бевосита рахбарларим, зудлик билан узбекистон Республики президенти Девонига, президент биринчи И.А. Каримов хузурига учрашувга боришим лозимлиги хакида беришдигирик.

Мэн учун бу учрашув кутилмаган ходиса эди. Белгиланган вактда девонга йетиб бордим ва номимга йозилган руксатномани олиб, иккинчи каватда джойлашган тегишли бо’лимга кирдим. Бо’лим бошлиг’и давлат рахбари билан чандай тартибда сухбатлашиш лозимлиги хакида менга батафсил тушунтириш бергач, хар этимолга карши дафтарча ва ручка бериб, рахбарнинг хар бир гапини йордзимл олишкини. (Шуниси афсусланарлики, Men O‘zbekiston Respublikasining harbiy Bosh qo‘mondoni huzuriga kirganimda, harbiy kiteldan ruchka va daftarchani olish noqulay bo‘lganligi sababli bu yozuv ashyolaridan foydalana olydalana.Bosh qo‘mondonning gaplarini esa xotirada saqlashga qaror qildim).

Devondagi tartib-qoidalarga binoan bo’lim rahbari bilan oltinchi qavatda joylashgan O’zbekiston Prezidenti kabinetiga chiqdik, 2-qavatdan 6-qavatga chiqish lifti oldida va liftdan chiqirti’o’bilar te’bilar teh . Qabulxonada qabulxona mas’ul xodimi va 2 kishi navbat kutib turishgan ekan. Улар янги лавозимга тайинланиш учун чакирилганди. Мени эш Миллий Истиклол g’oyasining konseptual tushuncha в tamoyillarini ishlab chiqish maqsadida tuzilgan Узбекистон faylasuflari Milliy jamiyatining раись o’rinbosari sifatida chaqirishgan эканы (Mazkur uchrashuvdan ilgari faylasuflar Milliy jamiyatini adliya vazirligi ro’yxatidan o’tkazib, tegishli guvohnomani OlgaN Эдик.Мазкур джамиятнинг асосий миссияси хам «Миллий истиклол г’оясинин концептуал тамойилларини ишлаб чикиш» эди. Профессор Иномджон Рахимов джамият раиси, мен эса унинг о’ринбосари эдим).

Учрашув: ягона гоя атрофида бирлашайлик

Qabulxonada kutib turgan 2 kishi tez-tez kirib chiqishdi. Менга навбат келганида кабулхона мас’ул ходими яна бир бор, президент хузурида озимни гандай тутишим лозимлигини уктирди ва ичкарига кириб оцингизни таништиринг деди.Мэн о’ргатилгандай, ичкарига кириб, о’зимни расман таништирдим.

Президент: Келинг, Бактиёр. Бу джойга о’тиринг, хотирджам гаплашайлик, деб ко’ришиш учун менга ко’лларини узатди.

Мен бироз хаяджонланиб, шошинкираб давлат рахбаринин ко’лларини сикдим. Саломлашгач, корсатилган джойга о’тириб, президент чехрасига назар ташладим. Президент вазмин ва xotirjam holatda бир оз джилмайиб менинг холатимни кузатиб турди. Унинг кийофасидан кандайдир ко’ринмас сирли куч, гайрат уфуриб турди.Бундай куч, бошкача ном билан атаганда харизма айрим йирик давлат арбобларида, олимлар ва саркардаларда бо’лади.

Менинг хайолимни «Кани, Бош Qo‘mondon — O‘zbekiston Prezidenti menga qanday savollar berar ekan?”, «Bergan savollariga men beradigan javoblar ularni qoniqtirarmikin?» — дэган фикрлар группа qilgan edi.

И.А. Каримов, ишлайотган джойм ва баджарайотган вазифаларимдан келиб чикиб, мендан со’ради:

— Бахтиёр, гани, айтинчи, инсонни рухан бошкариш мамкин-ми?

— Альбатта мамкин.Лекин, инсонлар ветчина хар хиль бо’лади. Уларнинг айримларини бошкариш осон, айримларини эса бошкариш иуда кийин. Bu ularning irodasiga, o‘zligini qay darajada anglaganligiga bog‘liq. — Дедим.

— То’г’ри айтасиз, лекин инсонни бошкарувчи шундай бир механизм борки, объединяющий воситасида хар кандай инсонни максад сари йетаклаш мумкин.

— Siz manfaatni, manfaatdorlikni nazarda tutayapsiz, shundaymi?

— То’г’ри, боеприпасы манфаат, кызыкиш мэн айтган мексанизмнинг бир тури ксолос.E’tiqod-chi, e’tiqodli insonni o‘z e’tiqodining obro‘yi uchun har yo ’lga yo ’naltirish mumkin. Миллий шаан, орият-чи, ватанпарварлик-чи? Буларнинг барчаси онгли бошкаришда мухим рол о’йнайди. Инсон онгига, объединяющий онг остига та’сир этувчи воситалар хам мавджуд. Avstriyalik olim Zigmund Freyd ongsizlik nazariyasini yaratishda ana shu vositalarni nazarda tutgan. Энди назариядан амалиётга о’тайлик.

Мана, Узбекистан мустакилликка эришганига ветчина 7 йилдан ошди. Endi mustaqilmiz.Biz yashayotgan joyga allohning nazari tushgan. Богларидан, полизларидан ширин-шакар мевалар, сабзавотлар юниб чикади, заминимиз ости эса кимматбахо газилма бойликларга бойдыр. Xalqimiz-chi, sabrli, qanoatli, e’tiqodli, insof va diyonatli, buning ustiga tadbirkor va mehnatkash. Шош нега шундай джанатмакон юртда яшаб, унинг манфаатлари учун бир йокадан бош чикариб, юртимизнинг гуллаб-яшнаши учун куйиб-йонмаймиз. Йоки, четдан бирор киши келиб бизга о’ргатишини, бизнес устимиздан хукмронлик qilishini кутаяпмизми? Menimcha, biz o‘z yurtimizga tom ma’noda o‘zimiz egalik qilish vaqti keldi.Agar yurtimizga bugun o‘zimiz egalik qilmasak, ertaga unga egalik qilishni xoxlaydiganlar istagancha topiladi. Agar yurtimizga o‘zgalar egalik qilsa, biz ularning qo‘lida qul bo ’lib ishlashimizga to‘g‘ri keladi. Demak, bizning oldimizda ikkita alternativ yo’l turibdi: ularning biri, yagona milliy g’oya atrofida birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, hamjihatlik bilan o’z yurtimizga egalik qilish va uni ‘gullatish-yokión, yokión оядан воз кечиб, кимнингдир келиб бизни бошкаришига, бизнинг устимиздан хукмронлик qilishiga йо’л бериш ва умрбод уларнинг измида юриб, «берсанг йеймиз, урсанг о’ламиз» qабилида ташишанжасхаб, каллыкида яшхаб.Шундай эмасми?

— To‘g‘ri. Лекин, афсуски шундай ватандошларимиз ветчина борки, улар о’з юртинг манфаатларини, сарик чакага болса ветчина, сотишга тайёр. Ундайлар оцининг манфаатлари учун ота-онасини, ойласини, махалласини, колаверса Ватанини, ветчина сотиб юбораверади.

— Ха, энди гуруч курмаксиз бо’лмас, «хар то’киснинг бир айби бо’лади», дейди халкимиз. Беш ко’л баравар эмас, коп миллионли ахоли ичида йаксшиси хам йомони хам учрайди, лекин асл миллий менталитетимиз замирида, таджоввузкорлик, шийонаткорлик йоак.Джинояткорлик, соткинлик ма’навияти деформацийяланган кишилар орасида учрайди. Уларда милли шан ва орият бо’лмайди. Улар миллатдошим деб аташга арзимайдиган одамлар.– Деди И.Каримов.

Файласуфлар милли джамияти миссияси

— Biz yaqinda O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyatini adliya vazirligi ro‘yxatidan o‘tkazdik va bu jamiyatning missiyasi sifatida Milliy istiqlol g‘oyasi va milliy mafkuraning konseptinihisgazi- Дедим.

— Yaxshi, sizlar tuzgan bu jamiyat nodavlat va notijorat tashkiloti hisoblanadi. — Деди Ислом Каримов, — У xalqning, jamiyatning manfaatlarini ifodalaydi. Bizda birorta mafkura davlat mafkurasi maqomiga ko‘tarilishi mumkin emas. Chunki Konstitutsiyamizning 12 moddasida bizda «иджтимоий хаёт сиёсий институт, мафкуралар ва фикрларнинг ксилма-хиллиги асосида ривожланади», — деб Ёзиб койылган. Demak, bizda mafkuralar ва fikrlar xilma-xilligiga rioya qilib ish olib boramiz.Бундан Миллий мафкурани, халк мафкурасини яратиш вазифаси келиб чикади. Сизлар ташкил гилган нодавлат-нотиджорат ташкилоти — Узбекистон файласуфлари милли джамияти милли мафкуранинг фундаментальные асосларини ишлаб чикиши лозимлиги уз-озидан келиб чикади.

Sizning jamiyatingiz a’zolari kimlar? — Деб Со’ради Президент.

— Узбекистон файласуфлари милли джамияти азоларими? — Дедим.

— Ха, мэн бу хакда шуларни айтмокчи эдимки, — деди президент, — файласуфлар милли джамиятига узбекистонни Она-Ватан сифатида джондан ортик севувчи — ватанпарвар, соглом фикр юрийтиувчи бьірійтівчи хар бьірій zo bo’lishi mumkin.Касбидан, миллатидан, иджтимоий ахволидан, ixtisosligidan qat’iy nazar, u faylasufmi, tarixchimi, yuristmi, iqtisodchimi, jurnalistmi, psixologmi, физикми, математикми, англ.

Айримлар о’ылаши мамкин, файласуфлар джамияти файласуфлардан ташкил топиши лозим-ку, деб. Аслида, то’г’ри фикр юритувчи, фикрлаш маданиятига эга бо’лган хар бир инсон файласуфдир. To‘g‘rimi?

— To‘g‘ri!

— Джамиятнинг асосий миссияси милли истиклол гояси ва миллий мафкуранинг концептуальный тамойилларини ишлаб чикишдан иборат болиши лозим.Шунингдек, миллий гоя милли фальсафадан озука олади, демак, джамиятнинг олдида узбек милли фальсафасининг фундаментальный принспларини хам ишлаб чикишдек мас’улиятли вазифа хам турибди.

— Хозирги замонда фальсафа умуминсоний мазмун кашф этган-ку ..? — дедим бу фикрга этироз билдириш максадида.

— Йо’к, мужчины фальсифанируют миллиилигини тан олмаслик фикрини бу фанга хато йондашув деб оайлайман. Миллат бор экан, унинг о’з фикрлаш тарзи, о’з фальсафаси бо’лади.Фальсафа бу фикрлаш тарзи, фикрлаш маданиятидир. Хар бир миллатнинг о’зига хос ва о’зига мос фикрлаш маданияти бо’лади. Фальсафа — миллийдыр. Nega biz nemis falsafasi, fransuz falsafasi, yapon falsafasi, xitoy yoki hind falsafasi, yunon falsafasi yoki amerika falsafasi deymiz? Бу — оша джойда яшовчи миллатлар фальсафаси эмас-ми? Нима, о‘zbeklar millat emasmi, ular fikrlamaydimi? Узбек фальсафаси йоакми? Коммунистик партия мафкураси барча миллий фальсафаларни инкор этиб, коммунистик мафкуранинг назарий кисми сифатида марксистик фальсафани анг улуг’вор ва йетук фальсафа деб элон килди.Марксизм хар гандай миллийликнинг гаявий душмани эди. — Деди, Президент Озига Хос Эхтирос Билан.

O‘zbek milliy falsafasi mohiyati

— Энди узбек фальсафасин мохияти до ‘грисида фикр юритайлик. — деб давом этди И.А. Каримов вазминлик билан, — Озбеклар кадимдан яккаликдан умумиликни, индивидуалликдан джамоавийликни афзал билишган, шу сабабли халкимиз «якка отнинг донгги чикмас чангас», донг. Узбек джамоавийликни афзал билганлиги учун ко‘ни-ко‘шнисини, махалла ахлини кадрлайди, джамоаси билан биргаликда хашарлар уюштириб, мухтодж ко‘шниларини кочаллаб-кувватарлайдиа махалларлДжамоа, джамоатчилик то ‘иларда квончингизга, мусибатда кайг’унгизга шерик бо’лади.

O‘zbek Milliy va umuminsoniy ezgu qadriyatlarni e’zozlaydi. Oila qadriyatini olaylik. Айтингчи, узбек миллий ойласидан ветчина мустахкам ойла борми дунёда. Узбек ойлани, ота-онасини, бола-чакасини, ака-укасини, опа-синглисини, кариндош-уругайни кадрлайди. Зарур бо’лганда уларга таянади, улардан ко’мак олади, йоки уларга далда бериб ко’лаб-чувватлайди. Оила шанини, махалла шанини, миллат шанини коаз карачигидай асрайди.Bu qadriyatlarga dog ‘tushirgan ko ’rnamaklardan esa nafratlanadi. Фарзанд тарбиясини хам узбек джамоавий мукаддас берч деб билади. Шу туфайли у «бир фарзандга йетти махалла ота-онадир» деган маколга амал килади. Oilaning mustahkamligi o‘zbekning nikohni qadrlashi va farzandlari kelajagiga umidi kuchliligidan. Узбек умуман порлок келажакка умид килиб яшайди. Эр ва хотин о‘ртасидаги муносабат отага ва онага хурмат кадриятини ардоклашидан келиб чикади. Буларнинг барчаси масличный мустахкамлиги учун гаровдир.

O‘zbek mahalla bo‘lib yashashni afzal deb biladi. Махаллачилик, махалля одоби, махалла синови, махалладаги обро ‘факат узбекка xos. Дуньонинг хеч бир нуктасида о’збекнинг махалласидай олийджаноб тарбия о’чог’и йо’к. Махалла джамоаси кимнинг хонадонида нима боалайотганлигидан хабардор. Махалла ахли то ‘иларни ветчина, маракаларни ветчина биргаликда, хамджихатликда амальга оширишади. Bu jamoaviylikning tarbiyalanishiga, mustahkamlanishiga imkon beradi.

Миллий мафкурамиз милли манфаатларимизнинг умуммиллат микесидаги химоячиси бо́лиши лозим.Буни амалга ошириш учун эса махалла удумлари илдизига таяниб иш юритишга то’г’ри келади. Ха, айтгандай, узбек милли фальсафасинин катталарга хурмат, кичикларни иззат qilish тамойили хам бор. Бу тамойл замирида кексаларда катта хайотий таджриба борлигини та’кидлаш, кичикларни эша ко’лаб-кувватласак, келаджакда улар орасидан улуг ‘инсонлар йетишиб чикиши мумкин, дэган’ хикматамдаш, дэган’ хикматаф, ягн’ хикматам

O‘zbek falsafasida tiriklikning zamini bo‘lgan onani e’zozlash, onaning munis va mehribonligini ta’kidlash ezgu qadriyatlar hisoblanadi.Хакикий узбек онага хурмацизлик билан карамайди, чунки ота — онанинг хурматини, ойаладаги мукаддас о’рнини йаксши билганлиги учун хамонанинг хурматини джойга qo‘yadi. Буни фарзандлар ко’риб туради ва мехрибон онасига нисбатан мехри янада ошади. Хар бир она фарзандлари учун уз джонини хам фидо килишга тайёрдир. Бу тамойл хам узбек фальсафий тафаккурида марказий о’рин егаллайди. Онага, умуман айолга муносабат кадимги йодгорликларимиз «Авесто» асарида хам алохида кайд этилган. Кур’они Каримда эша, джаннат оннарнинг ойог’и остидадир, дейилган.

Баази халкларда айоллар камситилади, эркакларга нисбатан уларга кам хак то’ланади, хатто уларнинг гувохлиги хам инобатга олинмайди. Узбек учун айол — она, маслахатгоъы, химоячи, доно тадбиркор. Bizda ayollar erkaklardan yuqori qo‘yilsa — qo‘yiladi, aslo kamsitilmaydi. Кадимги хикматларда То’марис момодек, Розия султондек саркардалар, Бибиксоним ва Барчинойдек садокатли айоллар хакида мехр билан хикоя килинади. Халкимизнинг азалий удумларида айолларни химоялаш, уларнинг джисмонан оджизалиги учун ог’ир юмушларида уларга йордамлашишга интилиш кадрланган.Oilasida erkak kishi bo‘lmagan xonadonga bostirib kirish odobsizlik hisoblangan. Шу сабабли айоллар сув олиш учун бо’ш идишларини, о’тин йориш учун то’нка ва болталарини ховлисидан ташкарига чикариб ко’ишар экан. Ко‘чадан о’тайотган эркаклар, бу уйда оджизалар йашар экан, деб уларга мурувват ко ’рсатиш максадида, идишларини анхордан сувга то ’лдириб келишган, о’тинларини эса йориб беришган. Болта ва идишларини о’г’рилаб кетишни катта гунох, инсонгарчиликка зид иш деб билишган.

Ксуллас узбек фальсафасининг ксилма-хил кирралари борки, уларни факат калбида о’збеклик туйгуси бо’лган олимгина тахлил килиши мумкин. Мана, миллий мафкура замирида таянч бо’либ ана шу узбек фальсафаси йотиши керак деб о’йлайман.

Озбек милли фальсафасинин яна бир мухим тамойли, келаджакнинг бугундан бошланишини кат’ий его гилишдир. Халкимиз отган айдодларимизни кадрлаш билан бир каторда келажакка интилиб, келаджакдан умид гилиб яшайди. Чунки, узбек боладжон, у оз фарзандлари ва невараларинин келаджагини оаилаб, уларга йаксши замин яратиш учун бугун тер токади.Яни бу джойда «келаджак бугунга та’сир калади» деган гайда амаль калади. Bu qoida yanglishmasam yangicha metodologiya qoidasi, shundaymi? — Деди Президент менга юзланиб.

— Ха, — дедим мэн, — бу янгича методология — синергетиканинг qoidasi.

Мана, Файласуфлар милли джамияти нималар хакида бош котириши лозим. Бу файласуфлар каршисида турган асосий вазифалардан биридир. — деди Ислом Каримов, бу гапларга алохида ургэу бериб, — Этибор цилин синергетика фани 20-асрнинг иккинчи яримида вуджудга келган, лекин объединяющий qoidalaridan ota-bobolarimiz qadimdan buyon amaliyotda foydalanish.

— Men iqtisodchiman, — deb o‘z so ’zini davom ettirdi I.Karimov, — shu sababli o‘zimning iqtisodiy bilimlarimdan kelib chiqib O‘zbekistonda iqtisodiy taraqqiyotning beshzlani Бу моделирование хар бир тамойли бизнес юртимизда мукаммал ишлашига кафолат бераман. Ammo men faylasuf emasman, Falsafaning ichki rivojlanish qonuniyatlari, kategorial apparati, asosiy tamoyillari men uchun birmuncha qorong‘i. Шу сабабли, файласуфлар милли джамияти азолари ичида йаксши файласуфлар хам бо’лиши табий хол, улар бир йокадан бош чикариб осбек милли фальсафасининг концептуальный асосларини ишлаб чиксин.Kelajakda farzandlarimiz ko‘p fanlar qatorida o‘zbek falsafasi asoslarini ham o‘rganishsin.

— Менинг назаримда, сизнинг хозир байон кылган фикрларингиз хар кандай йетук файласуфнинг фикрларидан зийод бо’лса зийод, кам емас, — дедим мен.

— Йо’к, — деди, Президент, кат’ий охангда, хар ким оз иши билан шуг’улланиши лозим. Давлат рахбари давлатни то’г’ри бошкариш билан, тикувчи — тикувчилик билан, дехкон — дехкончилик билан, файласуф еса — фальсафани такомиллаштириш билан шуг’уллангани макул.

Миллий мафкуранинг асосий гоялари

— Миллий мафкура миллий гояга асосланади. — деди Президент, Миллий гоя эса миллатни бирлаштирувчи улуг байрок боелиши лозим. Шундай улуг’вор гояни ишлаб чикайликки, халкимиз бу г’оя атрофида бир бутун куч бо’либ бирлашсин.

— То’г’ри айтасиз, масалан сиз о’ртага ташлаган «Узбекистон — келаджаги буюук давлат» деган г’ойа хам ана шундай улуг’вор кучга эга, шундай эмасми? — деб со’радим Президентдан.

— Бу алохида масала. Bilasizmi, men nima uchun bu shiorni o‘rtaga tashlaganman? Men bu shiorni, O‘zbekistonning yer osti va yer usti boyliklari ko‘p, kelajakda shularni ishlatib u buyuk bo‘ladi, yoki o‘z hududini kengaytirib buyuk bo‘ladi, degan ma’noda aytmadim. Men bu fikrni yurtimizda, o’tmishda, butun dunyoga aql-idrok o’rgatgan, buyuk allomalar o’tganligi uchun, ularning kashfiyotlari bugungi kunda ham dunyo sivilizatsiyasi taraqqiyotining ‘ulmoqi, bouyo lmish, farzandlarimiz qonida, nevaralarimiz qonida jo’sh urayotganligi uchun, bu buyuk irsiyat buyuk insonlarni yeishtirishi, ulug ‘bobokalonlarimizning genlari bugungi farzandlarimiz timsolida yana uyg’onishi mumarikinda yana uyg’onishi mumarimiz Имом Buxoriylari, Termiziylari, Zamaxshariylari, Nasafiylari yeishib chiqishiga imonim komil bo’lganligidan aytdim.Ular albatta O‘zbekistonning dovrug ’ini jahonga yoyishadi. Шунинг учун хам «Узбекистоннинг келажаги буюук» дедим. Men bunga qat’iy ishonaman! Узбекистоннинг келаджаги хакикатдан хам буюкдыр!

O‘zbekiston mustamlakachilik yillarida uzoq yillik majburiy uyquda edi, ne-ne ulug ‘bobolarimiz, vatandoshlarimiz quvg ’in qilingan, qatag ’onga uchragan edi. Бу зулм ва даксшат та’сири остида уларнинг фарзандлари тиз чо’ктирилган, камситилган, саводсизликда, бокимандаликда айбланган, юртимиз дунйо тараккиётидан, сивилизация тараккиётидан эдайлыдан.

Bugungi kunda allohga ming bor shukurki, mustaqillikka erishdik, qo‘l va oyoqlarimizdagi kishanlar parchalandi. Энди уйгонишимиз, дунё ахлига о’збекнинг кимлигини, объединение бунёдкор акл-идроки нималарга кодир эканлигини ко’рсатиб коайишимиз лозим. Бунинг учун миллий гоямиз остида бир тан, бир джон бо льб бирлашишимиз, миллий г’урур ва ориятимизни астойдил химоя килишимиз зарурдир.

Юртимиз азалдан ко‘п миллат ва элат вакилларига бошпана берган джодир.Ота-боболаримиз о’зга миллат ва элат вакилларин доймо бошини силаб келган, уларга мехр-мурувват ко’рсатган. Озга миллат вакиллари хам оаз навбатида юртимиз тараккиётига, фан ва маданиятимиз тараккиётига бахоли-кудрат хиса кашиб келишди. Джамият равнаки — миллатларнинг о’заро хамджихатлигида. Шундай экан миллатлараро хамджихатлилик милли мафкурамизнинг яна бир мухим гаяси хисобланиши керак.

Узбекистон худудида кадим замонлардан буон турли дин ва диний конфессия вакиллари оазаро ахилликда турмуш кечириб келишган.Несторианский xrestianlaridan tortib yahudiylargacha, buddistlardan tortib hindulargacha o‘z ibodatlarini emin-erkin ado etib kelashgan. Musulmonlar ularga doimo boshpana bo‘lgan. Ularning ibodatxonalarining dahlsizligini asrashgan. Бу ветчина миллион кадриятимиз. Яни бошка дин вакилларига нисбатан баг’рикенглик килиш, улар билан о’заро ахилликда яашаш, кискаси, диний баг’рикенглик миллий мафкурамизнинг яна бир салмокли кадриятидир.

— Демак, Ватан равнаки, Юрт тинчлиги, Халк фаровонлиги билан бир каторда миллатлараро хамджихатлилик, динлараро баг’рикенглик г’ояларини хам Миллий мафкуранинг асосий г’оялари сифатида кайдзим? — Дедим.

— Ха, альбатта. Men yuqorida farzandlarimiz qonida buyuk ajdodlarimizning genlari jo‘sh urmoqda, dedim. Бу хам бир мухим гоядыр. Фарзандларни то’г’ри тарбия килсакгина бу генлар ро’йобга чикади. Ота-боболаримиз бекорга комил инсон хакида орзу qilishmagan. Bizning kelajagimiz farzandlarimizning qanday tarbiya topishiga bog‘liq. Уларга этиборсиз карасак, келажагимизни мальчик берамиз. Оппозицион кучлар доймо оталар ва болалар о’ртасидаги зиддиятни кучайтиришга, болани ота-онага карши гидж-гиджлашга харакат килишади ва шу усул билан азиз фарзандларимизни о’згадаришади томонга агия.Bunga nihoyatda hushyor bo‘lishimiz, farzandlarni qo‘ldan boy bermaslik uchun ta’lim va tarbiyaning uzluksizligiga, har bir farzandimizning ilmli va hunarli bo‘lishiga e’tiborni kuchaytirishimiz lozim. Тарбияда хар бир одамда бо’ладиган бошкариш мексанизмини этиборга олишимиз, уларни илхомлаштириш, айникса хотирасини чинктириш, рухий тарбия ва джисмоний тарбияни узлуксиз олиб бориш керак бо.

Нима учун юртимиздан Хоразмийдек, Имом Буксоридек, Форобийдек, Берунийдек, Ибн Синодек буюук алломалар йетишиб чиккан? Негаки, уларнинг хотираси кучли болган, «Кур’они Карим» ни 7-8 йошиданок йод олишган.Улар катта-катта достонларни бошдан ойок йоддан айта олишган. Ислом маданиятида илмпарварлик, илмга интилиш доймо раг‘батлантирил-ган. Ильм-ма’рифат ахлининг мавкеи джамиятда юкори болган. «Бешикдан то кабргача илм изланг» дэган хадис мусульмонларнинг асосий шиорларидан бири эди. Хадисларда «Бир кунлик илм билан шуг’улланиш 70 йиллик ибодатдан афзал», «Чин мохинга борасанг хам илм изла», «Илмга интилиш хар бир мусульмон эркак ва айол учун фарздир» деган хикматлар беджаниз таркалмагиз.

Халкимизнинг кундалик турмушида хам аклни чарксловчи, хотирани кучайтирувчи, зийракликни, мантикни тарбияловчи о’йинлар, мушойралар коп бо’лган.Bolalarga topishmoqlar, tez aytishlar, mushoiralar, o‘ylaganimni top singari mashq-o‘yinlar bolalarning nutqini, xotirasini, aql-idrokini kuchaytirishga xizmat qilgan. Катта йошдагилар хам вакти-вакти билан хонадонларда йиг’илишиб, «Алпомиш», «Го’ро’гали», «Рустамхон» сингари достонларни завк билан о’кишган йоки бир-бирига йоддан айтиб беришган. «Навоийхонлик», «Машрабхонлик», «Бедилхонлик» сингари милли халк то’гараклари бо’лган. Бундай интеллектуальный маданият тариши кимда бор? Loaqal 18-19 asrda o‘tgan Jahon Otin Uvaysiy momomizning «Anor» deb atalgan chiltonini eslaylik.Халкимиз бундай аклий тарбия билан куни кечагача, я’ни 19 асргача шуг’улланишган. Шундай экан Комил инсонларни тарбиялаш гояси хам милли мафкуранинг марказий гаяларидан бири боелиши лозим.

Базан, комил инсон турли дараджада иджтимой табакаланган, мальчик ва камбагаллар кескин фарк каладиган джамиятларда хам шаклланадими? — Деган Савол Пайдо Бо’лади. Бу саволга джавоб беришда, джамиятда тенгсизликнинг вуджудга келиши, адолацизлик билан бог’ланганлигини чукур англашимиз зарур.Biz aynan ana shunday illatning ro‘y berishining oldini olishimiz lozim. «Узбекистонда хаддан зийод бойиб кетганлар ветчина», хаддан зийод кашшоклашиб колганлар ветчина бо’лмаслиги лозим. Шу сабабли джамиятда иджтимоий адолат мезони — иджтимоий хамджихатлилик боалиши лозим. Иджтимоий хамджихатлик джамият азоларини турли табакаларга аджралиб кетишидан асрайди. Бойлар камбагаалларга хомийлик калади, камбагаллар ветчина бирлашиб, бойларнинг янада бойишига о’з хисаларини кошишади. Чунки, джамиятда бойлар канчалик ко‘пайса, мамлакатнинг иктисодий салохияти шунчалик ко‘тарилади.Bu o‘z navbatida xalq farovonligining oshishiga sabab bo‘ladi. Собик советлар тузими шароитида хаммани йо’ксиллаштириш, камбаг’аллаштириш джамият бошкарувида фукароларнинг давлатга карам бо’лишига йо’л очган. Xususiy mulkka nisbatan ijtimoiy darajadagi nafrat shakllantirilgandi. Bu bolalar tarbiyasiga ham o‘z ta’sirini ko ’rsatardi. Бирор киши янги машина олса, йоки янги уй курса, юни коараолмаслик, унга гааразгойлик qilish avj olgandi. Шундай ойнада тарбийа топган ба’зи болалар хам ко’шниси ольган янги машинага тош отишга, йоки микс билан тирнашга, бадавлат ко ‘шнисинин уйни йондириб юборишга ​​интилишар, бойлар хам камбага’гаалларни хамситишга камситишгара камситишга.Bu xodisa ijtimoiy tabaqalar o‘rtasidagi antoganistik munosabatlarning avj olganligining oqibatida ro‘y beradi. Бизда эса турли табака вакиллари орасида о’заро хурмат, хамджихатлик о’рнатишга интилишимиз лозим. Бу эса о’з навбатида Миллий мафкуранинг анг мухим гайаларидан бири иджтимоий хамджихатликни шакллантириш эканлигини ко’рсатади. Бу гая мамлакатимизда фукаролик джамиятини шакллантириш учун асос болади. Fuqarolik jamiyatini shakllantirishda xalqimizning azaldan rioya qilib kelayotgan mahalla qadriyatlari muhim ahamiyat касб этади.Махаллада фукаролик джамияти куртаклари муджассамдир.

Шундай кунлар келадики, узбекистонлик боллиш дунёда катта шараф хисобланади. Mamlakatimizda olib borilayotgan bugungi islohotlar jamiyat taraqqiyotining barqarorligini ta’minlashga zamin bo‘ladi. Kelajakda yurtimizda biz odatlangan ijtimoiy qonuniyatlar zaruriy tarzda amal qiladigan shart-sharoitlar qaror topishi, mamlakat taraqqiyotining uzluksizligi prezidentlar almashganda Tar, hukumat tairgazgarDunyodagi barcha rivojlangan mamlakatlarda mana shunday taraqqiyot qonuniyati amal qiladi. O‘zbekiston taraqqiyoti ham kelajakda ana shunday darajaga o‘sib boradi. Гани энди, худо менга узок умр берса, узбекистон мустакиллиги-нинг хеч бо́лмаса 25 йиллигини ко́рсам, армоним колмасди. Мамлакат тараккиёти муайан тартибга, то’г’ри релсга тушиб олган бо’ларди.- деди.

— Хали сиз коп ясайсиз. O‘zbekiston mustaqilligining 25 yilligini ham, 35 yilligini ham ko‘rasiz, albatta. — Дедим далда охангида.

— Йо’к, — дедилар Президент — афсуски, канча яшашимиз бизнинг qo‘limizda emas, hammasi, yuqorida hal bo‘ladi, — dedi, osmonga ishora qilib, — hammasi yaratganga bog‘liq.

Бу фикрлар шундай кат’ий охангда айтилдики, унга этироз билдиришнинг илоджи йоак эди. Шунда хам Президент кимматбахо фикрларини ко‘лаб-кувватлаш максадида фикримни шундай давом эттирдим:

— Биз умид киламизки, Миллий мафкуранинг асосий концептуал г’ояларини ишлаб чикишда Сизнинг бу кимматбахо маслахатларингизга ог’ишмай амал киламиз.Демак Миллий мафкуранинг Бош гояси «Обод ва Озод Ватан, эркин ва фаровон хаётни бунёд килиш» Сиз хозир та’кидлаб отган Юрт тинчлиги, Ватан равнаки, Халк фаровонлиги, Ватан равнаки, Халк фаровонлиги, миллатлар хамара хамджикл inson g’oyalari bilan chambarchas bog’liq ekan. Буни Миллий мафкура консепсиясини тайёрлашда альбатта этиборга оламиз. Бундан ташкари, узбек милли фальсафасин асосий конуниятлари ва тамойилларини ишлаб чикишни хам оз зиммамизга оламиз.Бу вазифа хакикатдан хам миллатимиз такдири учун о’та долзарб вазифа.

Шундай килиб, менинг O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abduganiyevich Karimov bilan qilgan suhbatimiz yakunlandi.

Prezident Milliy Истиклол mafkurasi konsepsiyani tayyorlashda o’zi ветчина shaxsan Иштирок etishini ma’lum qilib, shunday Dedi: «Milliy Истиклол mafkurasi konsepsiyasini tayyorlashda o’zim ветчина shaxsan Иштирок etaman, LEKIN Давлат Рахбари sifatida EMAS, шу yaratilajak konsepsiyaning puxta yaratilishidan manfaatdor бо» lgan, o’z Vatanini sevuvchi бир vatanparvar O’zbekiston fuqarosi sifatida ishtirok etaman.Чунки, бу мафкура халкимизнинг буюук келаджагини бунёд этишда асосий йетакчи ролини о’тайди. Бу ишда узбекистон файласуфлари милли джамияти азоларига оазимнинг чукур миннатдорчилигимни билдираман. Омад сизларга йор бо́льсин. Omon bo‘ling, Бактиёр Омонович! » — деди джилмайиб, мужчины билан хайрлашаркан.

Шундан кейин, qisqa vaqt ichida «Миллий истиклол g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillari» kitobchasining asosiy andazasi ishlab chiqildi. Бу китобчани тайёрлаш джарайонида I.А.Каримов о’зларининг кымматли маслахатлари билан фаол катнашдилар. Китобча тайёр бо’лгач, унга шаксан о’злари со’збоши йозиб бердилар. Китобча 2000 йили «Узбекистан» нашриотида нашрдан чикди.

Bugungi кундой Ислома Karimovning sadoqatli shogirdi O’zbekistonning hozirgi Prezidenti Шавкат Miromonovich Мирзияев O’z ustozining ilgari Сурган rejalari, konsepsiyalari ва g’oyalarini chuqur anglagan izdosh sifatida, bugungi Кун talablaridan kelib chiqqan Holda бу g’oyalarni muvaffaqiyatli tarzda amaliyotga tadbiq etmoqda.Jumladan, ma’naviy tarbiyani yanada takomillashtirishga bag’ishlangan qarorlarida, Toshkentda Islom sivilizatsiyasi марказьте, Samarqandda Имама Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot марказьте, Termizda Имам Термизи xalqaro маркази, Buxoroda Мир Араб Oliy madrasasi в Qarshida Nasafiylar markazini Бунёд qilish bo’yicha Olib borayotgan скажет ‘i harakatlari ham I.Karimovning миллий мафкура консепсиясини амальга ошириш йо’лидаги амалий фаолиятинин узлуксиз давомидир.

Демак, Биринчи Президент орзу килган замон келди.Бу замоннинг муаммолярини И.А. Каримовнинг садокатли шогирдлари, издошлари муваффакиятли равишда йечиб фидойилик ко‘рсатишмокда.

Ксуллас, Ислом Абдуганиевич Каримов — Миллий г’оя ва мафкура консепсиясинин асощиси хамда амалиётга фаол татбик этувчиси, узбекистанда иджтимоий, иктисодий, сийосин джарайонларчиси илакидиакиянтхарайонларчани илакидиакиянхарайонларчан илакисак илакасика.

Бахтиёр ТУРАЕВ,

Имом Буксорий халкаро маркази директор о’ринбосари,

фальсафа фанлари доктора, профессор

Косонсой туман 16 умами орта та’лим мактаби расмий веб сахифаси · Хозирги дунионинг мафкуравий манзараси

Дунйонинг сиёсий, иктисодий, маданий кийофаси болгани каби, мафкуравий манзараси хам бор.Дунйонинг мафкуравий манзараси деганда, одамларнинг калби ва онгини эгаллаш учун олиб борилайотган кураш каерда гандай кечайотгани, бу йолда кайси джойда квандай усул ва воситалар ходулляйнайотганис мауиняйонайотгайс qodu’llanayotganai. Бугунги дунионинг мафкуравий манзарасида инсон калби ва онгига та’сир отказувчи турли хил воситалар билан кураш олиб борувчи мафкуравий полигонлар фаолияти тобора якколрок кодаза ташланмокда. Бундай мафкуравий полигонлар джанговар куроллар билан емас, балки, аввало, инсон калби ва онгига та ‘сэр о’тказувчи г’оявий куроллар воситасида курашиш джарайони кучайиб кетиш натижасида пайдо.

Ma’lumki, dunyo hududiy jihatdan turli mintaqa va qit’alarga bo’linadi. Шу боис джахоннинг сиёсий харитасига караб ва давлатларнинг чегараларини хисобга олиб, Йер юзидаги худудий бо’линишни бемалол тасаввур кила оламиз. Булар — кат’ий чегарага эга болган худудлар. Лекин инсоният XXI асрга келиб, чегара билмайдиган муаммоларга дуч келди. Турли минтакавий, диний-этник, тайовузкор миллатчилик ва шовинизм асосидаги можаролар, экология фалокатлари, ма’навий танацзул, гиёхвандлик, террчик каби муаммоляр шулар джумласидандир.Shuningdek, globallashuv jarayonlari, axborot oqimining tezlashuvi ham bir talay muammolarni yuzaga keltirmoqda. Eng yomoni, turli mafkuraviy vositalar orqali dunyoda o’z ta’sir doirasini kengaytirib, insonlar qalbi va ongini zabt etishga, shu tariqa butun-butun xalqlar va davlatlarni o’z yoz yoriguriguning’iguchtilisga yuritishdo inlayig’iga yuritishdo inlayíng’i Инсон калби ва онгини эгаллаш учун кураш кучайиб бормокда. Бугунги дунйонинг мафкуравий манзарасини белгиловчи асосий омил хам шундан иборат.«Полигон» гречча со’з бо’либ, серкирра деган ма’нони билдиради. Биз, одатда, полигон деганда курол-аслах ва техника синаладиган, ко’шинлар харбий таййоргарликдан о’тказиладиган йоки харбий машк ва машг’улотлар олиб бориладиган макссус майдонни тушунамиз. XX аср сонгида рой берган улькан иджтимоий-сиёсий о’згаришлар, икки кутбли дунйонинг бархам топиши налиджасида нисбий мувозанатнинг бузилиши джахоннинг мафкуравий манзарасини тубдан о’згартириб юборди. Инсон калби ва онгини эгаллаш учун кураш шилма-шил г’оялар билан куролланган, турли манбалардан озикланадиган мафкураларнинг асосий максадига айланмокда.Эндиликда дунйонинг бир бурчагида гандайдир янгилик пайдо бо’лса, у дархол, мафкуравий максадларга бо’исундирилган холда, бутун джахонга таркалади. Shuning uchun bugungi kunda dunyodagi turli kuch va markazlar o’rtasida axborot jangi yeetakchi o’ringa chiqmoqda. Аслида турли мафкуралар ба’зи одамларнинг соддалигидан фойдаланиб, мана шундай курашлар оркали сиесий максадларни ко’злайди, я’ни джахон майдонларини мафкуравий джихатдан болиб олишга уринади. Masalan, vahobiylar sobiq ittifoq hududidagi musulmon xalqlarning mustabid tuzum davrida ancha vaqt diniy ma’rifatdan uzilib qolganidan foydalanib, dinni o’rgatish bahonasida o Singzlari zararchi’n gālBu hol bizning mintaqamizda, xususan, O’zbekiston hududida ham ko’zga tashlandi. Лекин о’зинин кадимий ан’аналарига, мумтоз кадриятларига, чадодларин мальчик мероси ва ма’навиятига эга бо’лган халкимиз бундай да’ватларга учмади, миллий ва умумбашавилларга кадриятлар’акарибакизутари тараджукишуарийакарибакизукилари бугдиакизукила . Bunday xavf-xatarlarga qarshi turish uchun xalqimizda, avvalo, yosh avlod qalbida mafkuraviy immunitetni shakllantirish taqozo etiladi Immunitet (лотинча — озод бо’лиш, кулулиш ма’носидаги «дегидандагіз та’сирлардан, инфекциялардан химоя килишга кодир бо’лган мухофаза тизими тушунилади.«Мафкуравий иммунитет» тушунчасини биринчи бор Президентимиз Ислом Каримов ишлатган ва унинг мохиятини куйидагича тушунтириб берган: «Ма’лумки, хар гандай касалликнинг оллини олиш иммуному, аввало, киши qarshi qarshi Биз хам фарзандларимиз юрагида она Ватанга, мальчик тариксимизга, ота-боболяримизнинг мукаддас динига сог’лом муносабатни карор топтиришимиз, та’бир джойз болса, уларнинг иммунитетини кучайтиришимиз зарур ». Shunday qilib, mafkuraviy Иммунитет bugungi кундой hayotiy zarurat bo’lib, у xalqimizni YOT ва zararli g’oyalar xurujidan asrashda, yurtimiz bolalanni Соглом ва Barkamol qilib voyaga yetkazishda, ko’zlagan olijanob maqsadlarimizga erishishda muhim ahamiyatga egadir.

O’zbekiston respublikasi IIV toshkent oliy harbiy tehnik bilim yurti

УЗБЕКИСТАНСКОГО Республикаси И TOSHKENT ОЛИЙ HARBIY TEHNIK БИЛИМ YURTI

Ижтимойя — GUMANITAR FANLAR KAFEDRASI

«TASDIQLAYMAN»

Узбекистон Республикасьте И

Тошкента OHTBYU boshlig`i

Polkovnik Маматы XM

«_____» ___________ 2011г.

И. САИФНАЗАРОВ, А. МУКСТОРОВ,

Б.Q., XAMRAEV, MBQODIROV

MILLIY ISTIQLOL G`OYASI FANIDAN

MA’RUZALAR MATNI

«Келишилган» «Иджтимоий – гуманитарный фанлар» кафедраси

‘Ma’RUZALAR MATNI 9 ‘qullangan

подполковник кафедра бошлиги о’ринбосари

___________ Юнусов Ю.А. подполковник____________Хамраев Б.К.

«_____» _____________ 2011г «__» ______ 2011г ._____ сонли байоннома

ТОШКЕНТ 2011 г.

И.САИФНАЗАРОВ, А.МУКСТОРОВ

Mazkur qo’llanmada Milliy istiqlol g`oyasi kursi bo’yicha Toshkent oliy harbiy — texnik bilim yurti «Ijtimoiy-gumanitar fanlar» kafitemoy-gumanitar fanlar »kafiteafedrasida чикилган. Тошкент олий харбий — техник билим юрти дастур асосида йозилган ма’рузаларнинг qisqa matnlari o’rin olgan. Ушбу ма’рузалар то’пламида «Миллий истиклол г`ояси» фанидан мавзулари, джамиятдаги о’рни ва асосий вазифалари, умумбашарий тамойллари ва миллий ма’навий кадриятлар, йы синглэнглолуби вазифалари, йы сингалайанбалин г’оййатлар, маинхаи синглэнглэбайн г`оясининг ‘lumotlar, istiqlol mafkurasi talablari asosida bayon qilingan.

Ма’рузалар матни билим юртимизда тахсил олайотган барча мутаксассисликдаги курсантларга мо’лджалланган.

Taqrizchilar:

Toshkent Davlat yuridik instituti, falsafa kafedrasi profesori, falsafa fanlari doktori, Кодиров А.К.

Тошкент олий харбий тексник билим юрти иджтимоий гуманитар фанлар кафедраси катта о’китувчиси, фальсафа фанлари номзоди, доцент . Хайдаров А.

Мацул мухаррир: «Узбекистон Республика» Президенты хузуридаги Давлат ва джамият куриши академии «Бошкарув махорати» кафедраси доценти, фальсафа фанлариев номзодаС.

© ТОХТБЮ, 2011 г.

MUNDARIJA

KIRISH

I BO`LIM. JAMIYAT TARAQQIYOTINING G`OYAVIY ASOSLARI VA HOZIRGI ZAMON

1-mavzu. «Миллий истиклол гъояси» фанининг премети, максад ва вазифалари ……………… ..1

2-мавзу. Джамият тараккиётин гёйа, мафкуралар билан озаро бог’ликлиги ……………… 22

3-мавзу: Глобаллашув шароитида миллий гъояга этийоджнинг ортиши ……………………….41

4-мавзу. Мафкуравий иммунитет шакллантириш — Хавфсизлик ва баркарорлик омили ……… ..56

II-BO`LIM. О`ЗБЕКИСТОН МУСТАКИЛЛИГИ ВА МИЛЛИЙ Г`ОЯНИНГ ЗАРУРЛИГИ

5-мавзу: Узбекистон мустакиллигини мустахкамлашда миллий г`оянинг зарурлиги ва ахамияти ………………………… ……………………………… 57

6-mavzu: Milliy g`oya — xalqning ishonchi va e’tiqodi ………………………………………… ..68

7-мавзу. Миллий гоянин умумбашарий тамойллари ва миллий ма’навий кадриятлар …… 80

III-BO`LIM.MILLIY ISTIQLOL G`OYASI — O`ZBЕKISTONNING O`ZIGA XOS VA MOS RIVOJLANISH КОНЦЕПЦИЯ УЧУН ASOS

8-мавзу. Milliy istiqlol g`oyasining bosh maqsadi — ozod va obod vatan, erkin va farovon

hayot rish ……………………………………………………………………………… ……… 98

9-mavzu: Milliy g`oya va dеmokratik rivojlanish, millatlararo totuvlik hamda diniy

bag`rikеnglik masalalari ………………………………………………………………… …………… .106

10-mavzu: Milliy istiqlol g`oyasining inson ongi va qalbiga singishi: yangicha uslublar, yondashuvlar va tеxnologiyalar ………………………………………………………… ………….113

IV. O`ZO`ZINI NAZORAT QILISH UCHUN MATЕRIALLAR

T е stlar ………………………………………………………………………………………………………………. ..121

Mustaqil ishlash uchun rеfеrat mavzulari ………………………………………………… .. 124

KIRI SH

Insoniyat tarixiy taraqavriyalash-biz jamiyatning ezgu g`oyalar ва мафкурасиз rivojlana olmasligini tasdiqlab kеlmoqda. O`zbеkiston o`z milliy mustaqilligini qo`lga kiritgach Prеzidеn-timiz Islom Karimov tashabbusi bilan o`zbеk xalqi o`z oldiga ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo` etish kabi q maqsadylar.Ана шу максадни амалга ошириш, юртимизда демократик тамойилларга асосланган джамиятни барпо этиш этийоджи туг`илди. Бунинг учун бизга йот ва бэгона г`оя таджовузига карши тура оладиган, хар томонлама баркамол, комил инсонларни вояга еtkazish, бу йолда г`оявий, мафкуравий бо` шлик бо`лишига тйакликини йо`лыкмиджотыклыкъюгайкъюкини минлаш учун милли истиклол мафкурасини шакллантиришни такозо этди.

«Миллий истиклол г`ояси» фанини окитилишидан максад — курсантларни узбекистоннинг мустакил тараккиёти, мафкуравий омиллари то`г`рисидаги билимлар билан куроллантиришдир.Фанни о`рганиш мобайнида курсантлар: — г`оя ва мафкура тушунчаларин мохият-мазмуни, шакллари ва ко`ринишлари хакидаги тасаввурга эга бо’лишлари лозим;

— тариксий тараккиётнинг гоявий ва мафкуравий джарайонлар билан бог’ликлиги;

— бугунги дунионинг мафкуравий манзараси, глобаллашув ва геополитик джарайонлар;

— милли истиклол г`оясинин мохияти ва асосий тамойллари;

— милли истиклол г`оясинин максад ва вазифалари;

— милли истиклол мафкурасининг асосий гоялари;

— миллий гоани йошлар онгига сингдириш сохалари ва йоналишлари;

— мафкуравий тарбиянинг услуб ва воситалари хакидаги билимларга эга бо`лишлари керак;

— миллий истиклол г`оясини тарг`ibot ва ташвикот эта олиш ко`никмасига эга бо’лишлари лозим.

Миллий истиклол г`ояси билан барча фанлар, сюсусан, фальсафа, иджтимоий-сиесий фанлар узвий бог`лик. Bu fanlarning qanday g`oyaga asoslanishi, ularni o`qitish asosida kursantlarni ongi ва ishonchiga, qalbiga qanday g`oyalar singdirilishi har qanday jamiyat uchun muhim ahamiyatlidir. Umumbashariy printsiplarga tayanish va uni e’tirof etish qoidasi fanlarning rivoji uchun kеng imkoniyat bеradi. Ikkinchidan, har bir fan yo`nalishlari (sohalari) orqali milliy istiqlol g`oyasi nеgizlarini bilib olish mumkin.Масалан, миллий истиклол г`оясинин тариксий негизларини — тарикс оркали,

фальсафий джихатларини — фальсафа, диний асосларини — диншунослик, адабиет ва сан’ат билан боглик томонларини эйларйа-рига оркали миллйганиш оркали боради

Mazkur ma’ruzalar matni Toshkеnt oliy xarbiy — texnika bilim yurti kursantlari o`qitishda, o`qituvchi tomonidan qo`llanilishi mumkin

I bo`lim. Джамият тараккиётинин г`оявий асослари ва хозирги замон

1-мавзу.«Миллий истиклол гояси» фаннинг премети, максад ва вазифалари

Ма’руза рэджаси:

1.Миллий истиклол гояси фаннинг премети ва объекты.

2.Milliy istiqlol g`oyasining asosiy tushunchalari.

3.Milliy istiqlol g`oyasi fanining maqsad va vazifalari.

«Миллий истиклол г`ояси» фаннинг окитилиш сабаблари :

Озбекистон Президенти Ислом Каримов 2000 год 8 июнда « Фидокор ` мухавырда газшаварида джазаварида газшаварида мухаварида газшабала `йиб бо`лмаслиги, хозирги пайтда рой берайотган айрим салбий холатлар, йовуз ишлар, аввало, мафкуравий бо`шлиг туфайли содир бо`лайотганлигини та’кидлаб о`тган эди.« Миллий истиклол г`ояси: асосий тушунча ва тамойиллар » ризоласи мазмунини халкка, йошлар тарбияси джарайонига олиб кириш бугунги каннинг долзарб масаласи килибаси ко. Бу аввало 3 джихатни о`з ичига камраб олади:

1) Миллий дастурнинг асосий максади баркамол шаксни шакллан-тириш. Аслида бу Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурин хам устувор джихатидир.

2) Миллий дастур максад ва вазифаларининг амальга осирилиши хукукий давлат куриш, тафаккур ва мунозара маданиятини ривожлантириш, шакс ички дунесини бойитишдан иборатдир.

3) Миллий истиклол г`оясини иджтимоий онг сифатида шаклантиришни давр такозо этмокда.

Шунингдек, Президент Ислом Каримов «Джамиятни бахт-саодатга, буюк ва йоруг` келаджакка бошлаб борувчи ягона куч — ма’навиятдир» — дэган едилар. Акл-заковатли, юксак ма’навиятли кишилар туфайли джамият янгиланиб, кучайиб, тараккий топиб боради. Йошлар онгида г`оявий бо`shliq пайдо бо`лишига йо`л ко`ымаслик, уларни миллий истиклол г`ояларига садокат рухида тарбиялаш ва ватанимиз равнакига хизмат qiladigan баркамол авлодни воягазир кбазиш дьявол воягази кбазиш английский язык.

O`zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi « O`quv dasturlari, darsliklar в o`q qo`llanmalarni qayta ko`r chiqish в yangilarini yaratish bo`yicha г х spublika muvofiqlashtirish komissiyasi » kеngaytirilgan majlisining 2000 йил 30 сентябрдаги « Миллий истиклол г`ояси: асосий тушунча ва тамойиллар фанини узлуксиз та’лим тизимига йорий этиш хакида » ги чорагига ко’тивранид у’йбоуминг эйкуборид 2-й курс 2000-2001 гг. o`rta ta’lim muassasalarining o`quv rejasidagi 7-9-sinflar uchun « Ma’naviyat asoslari » orniga « Milliy g`oya va ma’naviyat asoslari jor etildi.2000 йил 9 октября Халк та’лими, Олий ва о`рта макссус та’лим вазирликлари бу масалани яна бир бор ко`риб чикиб юни хайотга джорий килиш учун зарурий ишларни белгилаб олдилар.

2001 год 18 января Узбекистон Prеzidеntining « Миллий истиклол г`ояси: асосий тушунча ва тамойлла р» фани бо`ыича та’лим дастурларини яртиш тушунча та’лимізідізіда жэспублис ги Farmoyishi qabul qilindi. 1

Fanni o`rganish zaruriyati .Insoniyat tarixiy taraqqiyotining sivilizatsiyalashgan davri biron-bir jamiyatning ezgu g`oyalar va mafkurasiz rivojlana olmasligini tasdiqlab kеlmoqda. O`zbеkiston o`z milliy mustaqilligini qo`lga kiritgach Prеzidеntimiz Islom Karimov tashabbusi bilan o`zbеk xalqi o`z oldiga ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish kabi q maxsaddilar. Ана шу максадни амалга ошириш, юртимизда демократик тамойилларга асосланган джамиятни барпо этиш этийоджи туг`илди. Бунинг учун бизга йот ва бэгона г`оя таджовузига карши тура оладиган, хар томонлама баркамол, комил инсонларни вояга еtkazish, бу йолда г`оявий, мафкуравий бо` шлик бо`лишига тйакликини йо`лыкмиджотыклыкъюгайкъюкини минлаш учун милли истиклол мафкурасини шакллантиришни такозо этди.

Mustaqillikning ilk yilidanoq mustabid « kommunistik g`oya » дан воз кечильды. O`zbеkiston xalqi o`z milliy g`oyasi nеgizlariga tayangan holda rivojlanish yo`lini tanladi. Buning o`ziga xos sabablari mavjud bo`lib, ularni quyidagicha izohlash mumkin:

1. Mustaqillik tufayli mamlakatimiz xalqi o`ziga xos yo`lni tanlash huquqiga ega bo`ldi. Бу xalqimizning ma’naviy mеrosi, qadriyatlarini qayta tiklash imkoniyatini bеrdi.

2.« Мустабид » тоталитар тузум « kommunistik g`oya » си узбек халкини ма’навий мероси, урф-одатлари, кадриятлари, ма’навиятидат-тодатлари, олгоналишордиш олгоналишордан ба. Endilikda ана шу asoratlardan xalos bo`lish ehtiyoji paydo bo`ldi.

3. Хар кандай давлат, джамият, халк максадсиз яшай олмайди. У ривойланиш учун ма’навий асосларни белгилаб олиши зарур. Бу максад халкнинг милли-ма’навий г`ояларида

акс этган бо’либ, миллий истиклол г`ояни о`рганиш заруриятга айланди.

4. Джамият тараккиётида турли хил г`оялар хукмронлик килиб келган бо’либ, г`оявий максадлар туфайли хар хил салбий окибатларни юзага келтирган. Ана шу г`ойя билан гоянинг, максад билан максаднинг, фикр билан фикрнинг фаркини билиш учун милли истиклол г`оясини о`рганиш лозим.

5. Shaxs, inson, ijtimoiy guruh, qatlam, xalq, millat, davlat maqsadi, orzu intilishi, qarashlari bir-biridan farq qilganidеk, uning qanday maqsad va g`oya ekanligiga qara 90е13е.

6. Айрим г`оялар ма’лум бир миллат, халкнинг максад, интилишларини хисобга олмасдан о`зг`ояларини « сингдиришга ​​ » уринади, бундай йот йоки йовуз г`ойалартишан огун g`oyasini o`rganmoq kеrak.

7. Бугунги кунда дунёда мафкуравий кураш, инсон онги ва калби учун кураш кетар экан, айрим йот г`оялар йошларни о`зига ром килиб о`з шаксий манфаат йо`лида фойдатлыклиниш хараотт йо`лида фойдатлыклиниш хараотт йо`лида фойдатлыклиниш хараотти rganish zaruriyatga aylandi.« K е lajagi buyuk davlat » ni barpo etish milliy istiqlol g`oyasini singdirish orqali amalga oshiriladi.

Президентимиз Ислом Каримов бу борада: «Oldimizga qo`ygan olijanob maqsad-muddaolarimizga etish, eski mafkuraviy asoratlardan batamom xalos bo`lish, g`oyaviy

bo`shlika g`oyalarning хуруджидан химояланиш, бундай таджовузларга карши тура оладиган хар томонлама баркамол инсонларни вояга етказиш зарурати халкимиз ва джамиятимиз манфаатларига мос

янги мафкураниш этни шакллантирда (карши мафкураниш этни шакллантирда »А. Асарлар. Т.9. 220-бэт) дэган ед.

Миллий истиклол г`оясинин мазмун-мохияти, максад ва вазифалари Ислом Каримов асарларида асослаб берилган та’лимотдир. Миллий истиклол г`оясининг мазмуни куйидагилардан иборат:

1, Тариксий хотирани уйг`отиш, отмишдан сабок чикариш, озликни англаш мезони.

2, Xalq maqsadlarini ifoda etib, jamiyat a’zolarini birlashtiruvchi g`oyaviy vazifani bajaradi.

3, Миллат, xalq va jamiyatni birlashtiruvchi kuch, yuksak ishonch e’tiborining manbaidir.

4, O`zbеkistonda yashovchi barcha xalq, millat, elat, ijtimoiy qatlam vakillariga birday taalluqlidir.

5, Миллат ахолиси онги ва калбида «Узбекистон — ягона Ватан» дэган тушунчани шакллантиришга ​​хизмат qiladi.

6, турли миллат, катлам, объединение вакиллари, сиёсий партия ва иджтимоий гурухлар мафкурасидан устун турдиган юксак феномен — иджтимоий ходиса мазмунига егадир.

7, Бирон-бир дунйокарашни мутлоклаштирмаслик йоки бирон-бир куч, партия йоки гурух ко`лида сиёсий куролга айланмаслик.

8, Har qanday ilg`or g`oyani singdirish va har qanday yovuz g`oyaga qarshi javob bera olish.

9, Субъективизм, валюнторизм каби иллатлардан ксоли ва джамиятимизнинг ксолис фикрига таянувчи обьектив мафкура болиш.

10, So`z bilan ishni, nazariya bilan hayotni birlashtira olish. 2 2

11, Давр озгаришларига караб, ози ифодалайдиган гъоя, манфаат, муддаоларни амальга оширишнинг янги-янги воситаларидан ийодий фойдаланиш.

Миллий истиклол гояси ана шу гайд этилган сифатларга явоб берган такдирдагина кутилайотган максадларга эришиш мамкин. Боеприпасы, миллий истиклол гояси уз-озидан инсон

онгига, тафаккурига сингиб, ишонч ва этикодига айланиб колмайди. Банга хар бир инсон o`z hayoti davomida erishib boradi.

Milliy istiqlol g`oyasining mazmun-mohiyatini tushunchalari, shakllanish qonuniyatlari, namoyon bo`lish xususiyatlari, uni xalqimiz qalbiga singdirish yo`llari va

usulllari ushunchalari.Uning tushuncha ва katеgoriyalari бир бутун, yaxlit tizim shaklida namoyon bo`ladi. Milliy istiqlol g`oyasining fan sifatida e’tirof

etilishi uning o`ziga xos prеdmеti, ob’еkti, maxsad va vazifalari mavjudligini anglatadi.

Биринчидан , бошка иджтимоий-гуманитар фанлар катори «Миллий истиклол г`ояси» фаннинг хам муайян билимлар тизими, о`зига хос мавзулари, тушунчалари, конун валятвжуджуджуджуджи

.

Ikkinchidan , uning boshqa fanlar qatori o`z prеdmеti, ob’еkti, maqsad va vazifalari bor.

Milliy istiqlol g`oyasining prеdmеti milliy istiqlol g`oyasining shakllanishi, kеng jamoatchilikning ishonchi va e’tiqodiga aylanishi, uning madaniy nеgizlarini ijtimoiy,

hayollish-nеgizlarini ijtimoiy,

hayolish-négizlarini ijtimoiy

`rganadigan fanlar.

Milliy istiqlol g`oyasi — mustaqillikni qo`lga kiritish, uni mustahkamlash, O`zbеkistonning dunyo hamjamiyatida o`ziga xos nufuzga ega bo`lishi uchun imkon yaratadigan xalqipslash, majatqillikni qo`lga kiritish, mazbеkistonning dunyo hamjamiyatida o`ziga xos nufuzga ega bo`lishi uchun imkon yaratadigan xalqipsmura, majattiqlárálár.Миллий истиклол г`ояси веяние предмэтини факат «г`оя ва мафкура» тушунчаларидан иборат дэб

o`ylamaslik kеrak. Бу фэннинг предмэтини хозирги замондаги мафкуравий жарайонлар, объединение ма’но-мазмунидаги о`зига хос хусусиятлари, та’сир этиш конуниятлари, ма’лум бир маконда

фулум бир маконда

ва даврда`авкалишан унусиатлари унусиатли унусиоларий унусиатлари унусиатли унусиатли унусиоларий унгйатлари унусиоларий унусиоларишан калбига сингдириш йо`ллари хамда услубларини аниклаш хам ташкил этади.

Bu jarayon, birinchidan , milliy g`oyaning fan talablari asosida, bilim va tajriba tizimi orqali kishilarning ongi va tafakkuri, dunyoqarashi, maqsad va intilish`9aviyat 9139 bilan bog`liq.Иккинчидан, миллий истиклол г`оясинин шакланиши кишилар (халк, миллат, авлодлар) амалий фаолиятида хамда о`заро муносабатларида ишонч ва

этикодга айланишининг намойон бо`лиши о хавалйортибартибартибэ тартибайси ягонаикортибай.

Milliy istiqlol g`oyasining ob’еkti sifatida O`zbеkistonning o`ziga xos tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy milliy-madaniy rivojlanish xususiyatlarini, qadriyatlarini eumtiyatlarini. Шунингдек, халкнинг маданияти, миллий-маданий мэросини, одамларнинг иджтимоий муносабат-ларини катор топтириш билан бог’лик максадларини джамият хайотида намоён боллишини тахлил этиш хам мухимдир.Shuningdеk, fanning ob’еkti — O`zbеkiston tanlagan taraqqiyot yo`li va ijtimoiy rivojlanishning милли-ма’навий негизлари, умумбашарий тамойлар ташкил этади.

Ильмий адабиётларда гоя, мафкура, идея ва идеология тушунчалари ишлатилмокда. Идея ва идеология ко`прок Фарб давлатларида хамда рус тилидаги манбаларда учрайди. Идея ибораси юнон тилидаги идея созидан олинган, идеология учун узак бо’либ хисобланади ва тушунча йоксуд фикр ма’носини англатади. Идеология (Идея — g`oya, tushuncha, logos — ta’limot) атамаси эса г`оялар то`g`risidagi ta’limotni anglatadi va ikki

xil ma’noda ishlatiladi:

— g`oyalarning mamunhiyat, шакланиши, ахамияти то’г’рисидаги билимларни ифодалайди ва илмий соха бо’либ хисобланади.

— муайян гояни амальга ошириш, максадга етиш усуллари, воситалари, омиллари тизимини англатади.

2. Миллий истиклол г`оясинин максад ва вазифалари

Миллий истиклол г`ояси билан «Миллий истиклол г`ояси: асосий тушунча ва тамойиллар» фаннинг макайан дилараджан муир-фенининг макайан даладжан муир-муксир-даладжан фар-майн. Chunki ularning

birinchisi taraqqiyotimizning g`oyaviy asoslari va mafkuraviy ta’limotini o`zida mujassam etgan nazariyani, ikkinchisi esa shu nazariya haqidagi o`quv fanini bildiradi.

Prеzidеntimiz Islom Karimov milliy istiqlol g`oyasi va mafkurasining maqsadi haqida fikr yuritib, uni shunday ta’riflagan: « Xalqni buyuk k динидан кат’ий назар, хар бир фукаронинг ягона Ватан бакст-саодати учун доимо мас’улият с е зиб яшашига чорлаш, адждодларимизнинг б е 128 м 128 милл аналаримизга муносиб бо’лишига эришиш, юксак фазилатли ва комил инсонларни тарбиялаш, уларни яратувчилик ишларига да’ват килиш, шу мукаддас замин учун фидоийликни хайот м 3 3

Шу билан бирга, миллий истиклол г`оясинин иджтимоий вазифаси билан « Миллий истиклол г`ояси: асосий тушунча ва тамоййади билайн хамойдиан в. Бу фарклар гоянин инсон ва джамият хайотидаги функцииси билан фэннинг иджтимой тафаккур ва та’лим-тарбия тизимидаги

функции о`ртасидаги о`зига хосликдан калиб чикади.

Юртбошимиз миллий истиклол г`оясининг вазифаси хакида то`сталиб шундай дэган еди: « Мэн милли истиклол г`ояси бугун тэз сур’атлар билан узгарайотган дунйода мэзлигізлигізігізіг, мілійодаізізлигізізігіг, мізгарайотган дунёда англізімізлигізігіг, біліда англійзізлигізігізіга йиллик тарикс, бетакрор маданият ва кадриятларга ега эканимизни его этиб яшашга, бу бойликни асраб-авайлаб, демократик кадриятлар, бутун джахон тараккиёти ютуклари билан озгазиге-ланматтириб », йулъан джахон тараккиёти йутуклари билан озгазиге-ланматтириб, qam 4 4 ( Каримов И.А. Asarlar. T.9, 222-223-bеtlar)

Bu orzu-umidlar va intilishlarni amalga oshirish ushbu fanni o`qitisharuga birradharish.

Dеmak, Milliy Истиклол g`oyasining maqsad ва vazifalari umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi tamoyiliga to`la-to`kis МОС kеlishi, dеmokratik erkinliklar ва инсон huquqlarini saqlashga doir xalqaro andozalarga hamohangligi билэн ветчина insoniyat tarixidagi ko`pgina Milliy g`oyalardan farq qiladi.

Миллий истиклол г`ояси халкимизнинг янги джамият куриш йо`лидаги характер дастури дэйиш хам мамкин. ‘но ва мазмуни, миллий — маданий негизлари, хусусиятларини хисобга ольган холда тарбиялашга каратилган. Шу билан бирга фукаро ва джамоалар ишонч уйг`отиш, уларни адолатли, демократик фукаролик джамияти курилиши максадларини амалга оширишга ​​уюштиришда ма’навий-рухий раг`батзантиришда о.Миллий истиклол г`ояси фукароларни г`оявий джихатдан тарбиялашга каратилган. G`oya билан g`oyaning, фикр билан фикрнинг, jaholatdan ma’rifatning farqini anglashga, ma’rifatga ishonch ва e’tiqodni mustahkamlashga xizmat qiladi. Фукароларда миллий истиклол г`оясига зид бо’лган йот ва бегона, зарарли г`оялардан саклашга, унга нисбатан фикрга карши фикр, г`ояга карши г`ойя, джахолатга каарши` уарши уйа-рифат билайн билян Immunitеtini shakllantiradi. Миллий истиклол г`ояси мамлакат олдида турган улуг`, бунёдкорлик ишлари ундан ко`зланган асосий максад инсоналарнинг эркин ва фаровон хайотга эришиши, озод ва обод Ватан куриш йо`лида харакиши налишага хайракишига учуно.Миллий истиклол г`ояси хеч качон кишиларнинг онги ва дунйокарашини, уларни яна аллакандай « колипга », « ягона андозага » солишга каратилган емас. У фикрлар, g`oyalar xilma-xilligiga asoslanadi. Эркин фикрни уйготиш ва фикр эркинлигини кафолатлаб берриш, узгалар фикрини тинглаш, эшитиш ва айтишга имконият яратади. Демак, миллий истиклол гояси « хукмрон гъоя » га интилишдан мутлако бэгона бо’лганлиги билан хам бошка носоглом гъоялардан фарк калади.Миллий истиклол гояси вокеа-ходисаларни билиш, тахлил етиш, уларга бахо берришга ​​имконият яратиб, бир катор илмий, тарбиявий ва амалий вазифаларни хам баджаради. Демак, миллий истиклол г`оясининг максад ва вазифалари куйидагилардан иборат:

1.Одамларимида мустакил дунйокараш ва эркиш фикрлашни шакллантиришга ​​йо`налтирилган.

2.Milliy totuvlik, hamjihatlikni qo`llab-quvvatlaydi. Носоглом махаллийчилик, уруг-аймокчилик иллатларидан холи этишга каратилган.

3.Hayotga endi qadam qo`yayotgan yosh avlodning dunyoqarashiga yangicha ma’no va mazmun baxsh etish orqali unda faol hayotiy pozitsiyani, milliy g`oyaga ishonch va e’tiqodni

shakll19907 907 лом иджтимой мухитни яратиш, кишилар онгига ватан такдири учун мас’уллик, ягона ватан туйг`усини мустахкамлашга сафарбар этилган.

5.Istibdod davri asoratlari, qullik va mutеlik kayfiyatlarining ongimizda, tafakkurimizda saqlanib qolayotgani sabablarini tahlil etish, ularni bartaraf qilish yo`llarini ibidarini topish etish etish.Демак, янгича фикрлайдиган, мутелик туйг`усидан холи бо’лган, о`злигини янглаган, авлод-айдодларини, маданий меросини йаксши билган ма’навий баркамол авлодни тарбиялаш истиклол мухимкурасининг.

«Миллий истиклол г`ояси» нинг методлари: Барча иджтимоий-гуманитар ва аник фанлар учун умумий бо’лган фальсафий методлар: бу фан учун хам асосий метод хисобланади. Булар:

1. Диалектический метод.

2.Qiyoslash va taqqoslash mеtodi (eski mеtod)

3.Назарий метод (фикрлаш, абстрактлашдан конкретлик сари о`тиш)

4.Акслокий метод.

5.Изохлаш методы.

6.Сиёсий прогнозлаш методы (ижтимоий то`qnashuvlar oldini olish).

7.Axborotlash mеtodi yoki intеgratsiyalash mеtodi ham dеyiladi, ya’ni umumlashtirish mеtodi: fan yutuqlaridan foydalanish.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *